16/02/2014 - 21:23

Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4), thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) TP Cần Thơ đã tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, đến nay, nhiều dự án xây dựng đã được đẩy nhanh tiến độ, nhiều dự án đã được điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư… góp phần nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

 Lãnh đạo BQLDAĐTXD TP Cần Thơ (bên trái) làm việc với Liên danh ICOE-PCO về Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu TP Cần Thơ.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 vào cuối năm 2012, Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD TP Cần Thơ đã thẳng thắn chỉ ra một trong những hạn chế khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình, như: Một số cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ tuy chưa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhưng sức chiến đấu chưa cao. Biểu hiện là chưa chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, một số dự án đầu tư thực hiện chậm tiến độ, kéo dài… Đồng chí Lê Minh Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý, cho biết: Cùng với tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tư tưởng kịp thời giáo dục, uốn nắn những cán bộ, đảng viên có hạn chế. Song song đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý. Theo đó, hàng tháng, các phòng và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý căn cứ Quy chế để đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc, ý thức tổ chức kỷ luật để làm căn cứ đánh giá phân loại và phân phối tiền lương tăng thêm cho công chức, viên chức, lao động. Kết quả xếp loại của tháng trước là cơ sở để hưởng hệ số lương tăng thêm của tháng sau liền kề. Những công chức, viên chức, lao động được xếp loại A sẽ được hưởng 100% hệ số lương tăng thêm, xếp loại B được hưởng 80% hệ số lương tăng thêm, xếp loại C được hưởng 50% hệ số lương tăng thêm, xếp loại D không được hưởng hệ số lương tăng thêm. Bà Kiều Lưu Tuyết Hường, Chánh văn phòng Ban Quản lý, nói: “Nhờ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và ban hành Quy chế xếp loại, hầu hết công chức, viên chức, người lao động đã làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và phấn đấu tốt hơn. Qua đó, hàng tháng trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đều được xếp loại A, không có trường hợp xếp loại C và D”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD rất chú trọng công tác tổ chức, cán bộ. Theo đồng chí Lê Minh Cường, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Đến nay, Đảng ủy đã quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị giai đoạn 2013-2015 gồm 3 đồng chí, giai đoạn 2015-2020 gồm 4 đồng chí; làm thủ tục đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy đưa 4 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy, Ban Giám đốc đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn. Nhờ vậy, hiện nay, đơn vị có 8 đồng chí đang tranh thủ ngày nghỉ, ban đêm tự túc học thạc sĩ chuyên ngành. Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc với những trường hợp hạn chế, sai sót trong thực hiện một số dự án, qua đó đã sắp xếp, bố trí lại công việc của 7 cán bộ và cho nghỉ việc 2 cán bộ; thành lập thêm Phòng Quản lý vốn ODA, Phòng Thẩm định, Phòng Kiểm soát nội bộ để tham mưu Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Nhằm xây dựng mối đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD đã duy trì nghiêm chế độ hội họp; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp; thực hiện bàn bạc công khai, dân chủ mọi công việc; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của các tập thể và cá nhân trong đơn vị… Nhờ vậy, hơn một năm trở lại đây, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến cho nhau chân tình, cởi mở hơn; trong đơn vị không có biểu hiện kèn cựa, so bì, địa vị.

Cùng với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các mặt công tác xây dựng Đảng theo NQTW4 đề cập, Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD đã tập trung nhiều biện pháp quyết liệt để khắc phục khuyết điểm trong công tác chuyên môn. Đồng chí Lê Minh Cường cho biết: Trước đây, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố với các sở, ngành chức năng và địa phương chưa nhịp nhàng, còn bị động nên tiến độ thực hiện một số dự án chậm; Ban Quản lý cũng chưa kiên quyết trong xử lý những đơn vị thi công chậm tiến độ… Xác định những hạn chế này thuộc trách nhiệm của mình, ngay sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Ban Giám đốc Ban Quản lý đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng các công trình; tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố và địa phương tìm giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Ban Giám đốc BQLDAĐTXD thành phố cũng kiên quyết chấn chỉnh, có biện pháp xử phạt, cắt chuyển khối lượng các đơn vị thi công vi phạm về tiến độ và chất lượng công trình. Điển hình như: cắt chuyển khối lượng của đơn vị thi công 2 gói thầu Dự án đường Bốn Tổng - Một Ngàn giai đoạn 2 giao cho đơn vị khác có đủ năng lực để thi công; cắt hợp đồng đối với 2 đơn vị tư vấn giám sát Dự án kè sông Cần Thơ (bờ trái quận Cái Răng), thuê đơn vị tư vấn giám sát khác thực hiện và cắt khối lượng 1 gói thầu Dự án kè sông Cần Thơ (bờ trái quận Cái Răng) để chỉ định đơn vị khác thi công… Nhờ nỗ lực đó, nhiều dự án xây dựng trên địa bàn do đơn vị thực hiện đã được đẩy nhanh tiến độ. Nổi bật như Dự án đường Bốn Tổng - Một Ngàn giai đoạn 2, thời điểm cuối năm 2012 chỉ đạt 70% khối lượng, đến ngày 3-2-2013 đã được khánh thành và đưa vào sử dụng; Dự án kè sông Cần Thơ (bờ trái quận Cái Răng) thời điểm cuối năm 2012 chỉ đạt 30% khối lượng, đến nay đã đạt trên 80% khối lượng, trong đó gói thầu số 9 nhiều năm không giải phóng mặt bằng được thì nay đã được giải phóng cơ bản…

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD thành phố đã chú trọng công tác thẩm định các dự án. Đồng chí Lê Minh Cường cho biết: Thời gian qua Ban Giám đốc BQLDAĐTXD đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp thẩm định và kiểm soát các dự án do đơn vị tư vấn thiết kế lập, qua đó đã yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh lại quy mô và tổng mức đầu tư của một số dự án để tiết kiệm ngân sách. Nổi bật là điều chỉnh giảm 50% tổng mức đầu tư của Dự án kè sông Cần Thơ (đoạn Nhà hàng Ninh Kiều), điều chỉnh giảm 50% tổng mức đầu tư Dự án đường Nguyễn Văn Cừ giai đoạn 2…

Sau hơn một năm kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn. Đồng chí Lê Minh Cường nói: Thời gian tới, cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy, Ban Giám đốc BQLDAĐTXD sẽ tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và tiến hành thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc lập dự án của các đơn vị tư vấn thiết kế nhằm bảo đảm việc đầu tư các dự án hiệu quả, tiết kiệm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết