04/05/2015 - 09:17

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CÁI KHẾ

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng đơn vị vững mạnh

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đã và đang tập trung thực hiện trong những năm qua. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính… Những nỗ lực ấy đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường Cái Khế nhìn nhận trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như trong công tác tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, chưa nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể…Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cái Khế, qua những ý kiến góp ý, BTV tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sâu rộng; kịp thời nắm dư luận và tư tưởng của đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Sau khi tham dự học tập quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng do cấp trên tổ chức, BTV nhanh chóng tổ chức triển khai học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đồng thời có vận dụng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Để đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, trong mỗi đợt, BTV đều tổ chức thành nhiều lớp hoặc mượn hội trường lớn hơn để các học viên có nơi học thoải mái; đồng thời mời báo cáo viên cấp quận triển khai. Với cách tổ chức như thế đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ. Chính vì thế tỷ lệ tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết trong cán bộ, đảng viên đạt 97% (trước đây khoảng 90%). Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, BTV Đảng ủy phường Cái Khế nhận thấy công tác chỉ đạo việc củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Quận ủy chưa đạt theo yêu cầu, cán bộ dự nguồn còn hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn, chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tình hình hoạt động của một số khu vực chưa hiệu quả nhưng chưa có hướng củng cố cho phù hợp. Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo phường quan tâm rà soát, nâng chất hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến khu vực đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Phường mạnh dạn thay đổi, luân chuyển 3 trưởng khu vực, 2 bí thư chi bộ khu vực lớn tuổi, 1 bí thư đoàn khu vực, luân chuyển 2 cán bộ phường... Ngoài ra, lãnh đạo phường cũng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó, có 2 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 10 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 6 cán bộ học sơ cấp lý luận chính trị, 2 cán bộ học thạc sĩ, 5 cán bộ học đại học và nhiều lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Phường Cái Khế họp giao ban hội ý 4 thường trực.

Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường Cái Khế nhìn nhận là công tác quản lý đất công chưa chặt chẽ, còn để người dân chiếm sử dụng; việc chỉ đạo xây dựng trật tự kỷ cương đô thị giải quyết vệ sinh môi trường tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu; tình trạng xây dựng trái phép, không phép, không theo quy hoạch còn xảy ra nhưng việc xử lý chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng cưỡng chế; công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế trong việc xác nhận hồ sơ, thiếu kiểm tra đôn đốc, uốn nắn thường xuyên…Theo đồng chí La Thành Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, sau kiểm điểm, UBND phường tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị luôn được lãnh đạo phường quan tâm thực hiện như: UBND phường xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương đô thị, thành lập tổ đô thị ở các khu vực; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy định về xây dựng, buôn bán, sử dụng vỉa hè…. Các lực lượng cũng tăng cường tuần tra, xử phạt, hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai phép, buôn bán lấn chiếm vỉa hè…UBND phường tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường, thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý cấp trên qua mạng; bảo đảm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian, đúng pháp luật…

Kiểm điểm về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, BTV Đảng ủy phường nhận thấy trong lãnh đạo điều hành đôi lúc chưa thực hiện đầy đủ các quy chế đề ra, trong hội ý bàn bạc, công việc hàng tuần chưa đưa ra những vấn đề chung của phường để trao đổi thống nhất. Khắc phục hạn chế này, BTV Đảng ủy phường bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc của Đảng ủy phường cho phù hợp, phát huy vai trò của tập thể và từng đảng ủy viên được phân công theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt định kỳ họp giao ban 4 thường trực, công việc được bàn bạc cụ thể, phân công rõ ràng và định kỳ làm việc với mặt trận, các đoàn thể; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của hệ thống chính trị, chủ động phát hiện xử lý các mặt yếu kém của các tổ chức và cá nhân, không để phát sinh kéo dài; tăng cường xuống khu vực nắm tình hình của đảng viên và nhân dân để giải quyết kịp thời hay phản ánh về trên những bức xúc trong nhân dân. Công tác đấu tranh xây dựng nội bộ có nhiều chuyển biến; thường xuyên nhắc nhở, phê bình cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ và nội quy cơ quan để cán bộ, đảng viên thấy được và khắc phục kịp thời.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế, nói: "Để thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, BTV Đảng ủy phường Cái Khế đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ phường phù hợp, phát huy vai trò của các đảng ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của hệ thống chính trị, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế; ra sức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết