01/06/2014 - 21:07

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỚI LONG

Tập trung khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Các Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Thới Long hội ý tuần.

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn, đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ. Trong đó, BTV Đảng ủy phường đã chỉ đạo chấn chỉnh để việc tham gia học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả cao hơn; tăng cường quản lý trật tự kỷ cương đô thị; tập trung phát triển kinh tế… Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp Đảng bộ phường Thới Long thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường Thới Long nhìn nhận là việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội còn chậm, thiếu nhạy bén, phương thức lãnh đạo tư tưởng chính trị chưa thật sự đổi mới, chưa thuyết phục, phát huy, động viên ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên… Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, nói: "Sau kiểm điểm, BTV đã tập trung lãnh đạo, khắc phục những hạn chế, mang lại những hiệu quả bước đầu. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy đoàn kết nội bộ". BTV Đảng ủy phường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc học tập các nghị quyết của Đảng các cấp. Đối với một số đảng viên không tham gia học nghị quyết hoặc học không đều, BTV Đảng ủy buộc phải học lại và nếu không chấp hành tốt thì chi bộ phải tổ chức họp kiểm điểm đưa ra hình thức kỷ luật. Từ đó, chất lượng quán triệt nghị quyết được nâng lên, tinh thần học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên nghiêm túc hơn, tỷ lệ đảng viên dự học đạt trên 97% (trước đây chỉ đạt khoảng 95%).

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, BTV Đảng ủy phường Thới Long còn hạn chế là chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể; việc phân công bố trí một số cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, có trường hợp bố trí không đúng ngành nghề đào tạo nên khi thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế…Theo đồng chí Âu Minh Thắng, Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức, để khắc phục những hạn chế trên, BTV Đảng ủy rà soát quy hoạch bổ sung cán bộ chủ chốt giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, BTV cũng nắm lại trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt nhất là cán bộ quản lý để đưa đi đào tạo, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới; kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Đến nay, phường có 7 cán bộ học đại học; 7 cán bộ học trung cấp chính trị - hành chính, 4 cán bộ học sơ cấp chính trị. Phường cũng thực hiện luân chuyển 7 cán bộ, như: cán bộ phụ trách tổ chức Đảng ủy phường làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường về làm Bí thư Chi bộ khu vực Bắc Vàng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường; cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo phường qua phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy phường…

Theo đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thới Long, nhằm khắc phục hạn chế trong chỉ đạo phát triển kinh tế, nhất là chưa có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, BTV Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND phường tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn theo hướng "Nông nghiệp chất lượng cao - thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp" với nhiều giải pháp, như: Có quy hoạch và định hướng theo từng vùng để vận động nông dân sản xuất theo kế hoạch. Đồng thời, các ngành, đoàn thể phường tích cực phối hợp với cấp trên mở các lớp tập huấn sản xuất lúa chất lượng cao, hội thảo đầu bờ... để nhân dân chuyển đổi dần cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành các cấp trong việc quy hoạch mời gọi đầu tư để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (tuyến Sông Hậu); đẩy mạnh phát triển nhân rộng các mô hình giảm nghèo như (nuôi bò, tóm lưỡi câu, đào tạo nghề, trồng nấm rơm…) và các ngành nghề truyền thống (làm lọp, sản xuất gạch, đắp lò…).

Khắc phục hạn chế mà BTV Quận ủy gợi ý là việc quản lý trật tự kỷ cương đô thị chưa đồng bộ, còn để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép, không phép, đồng chí Trịnh Thanh Liêm cho biết: "Với vai trò lãnh đạo điều hành hoạt động của chính quyền, bản thân tôi tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhất là tuyến từ UBND phường đến cầu Rạch Sung, khu vực chợ Thới Xương 2, tuyến Thới Long – Sông Hậu; đồng thời chỉ đạo các khu vực tích cực kiểm tra và phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn và khi xử lý không gây thiệt hại lớn tài sản của người dân; phối hợp xử lý nghiêm các hộ vi phạm trong xây dựng, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường".

Về việc chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể, BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường chỉ đạo từng khu vực điều tra, rà soát nhu cầu lao động của các hộ nghèo trong địa bàn để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phấn đấu thực hiện công tác giảm nghèo hàng năm từ 2% trở lên. Ngoài ra, phường tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên kêu gọi các công ty, xí nghiệp về địa phương tuyển lao động; tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội quận tăng vốn cho chương trình giải quyết việc làm, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận mở các lớp nghề cho lao động. Đồng thời, phường xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, Mặt trận cùng các đoàn thể xây dựng và tích cực thực hiện cũng như nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đối với các chi bộ giao phân công chi, tổ hội và cán bộ đảng viên theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời nhằm đưa công tác giảm nghèo của phường đạt kết quả cao hơn. Với những nỗ lực trên, trong năm 2013, phường giảm 2,27% hộ nghèo và 0,39% hộ cận nghèo.

Nói về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, cho biết: "Sau kiểm điểm, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy phường được phân công phụ trách khu vực có nhiều tiến bộ trong việc sắp xếp công việc, tăng cường đi khu vực để vừa chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống, vụ việc mới phát sinh, đồng thời vừa là cầu nối giữa chi bộ với Đảng ủy, UBND phường. Các cán bộ chủ chốt phường nêu cao tinh thần tự giác, tính gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương". Theo đồng chí Võ Minh Triều, để khắc phục hạn chế theo tinh thần NQTW4 đạt hiệu quả hơn, BTV Đảng ủy phường tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trình độ lý luận, nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện uốn nắn, nhắc nhở đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo phương châm xã hội hóa, phát huy tính tự chủ, tự vươn lên của hộ nghèo, người nghèo để họ phấn đấu lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời chú trọng nhân rộng những mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết