06/04/2014 - 20:02

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRÀ AN, QUẬN BÌNH THỦY

Tập trung khắc phục hạn chế, quyết tâm xây dựng phường đạt danh hiệu phường văn hóa

Đó là mục tiêu mà Đảng ủy phường Trà An, quận Bình Thủy, sẽ tập trung thực hiện trong năm 2014. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Đảng ủy phường đã tập trung chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác thu thuế; thực hiện tốt các dự án triển khai trên địa bàn… Những nỗ lực đó đã tạo được sự chuyển biến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đầu quý I năm 2014, phường Trà An đã thu thuế đạt 44,35% năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Trà An, nói: "Đây là kết quả Đảng ủy, lãnh đạo phường tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Khắc phục tình trạng thu thuế chậm tiến độ, sau khi có giấy báo thuế, phường tập trung rà soát những sai sót để điều chỉnh kịp thời, không đợi bà con phản ánh mới điều chỉnh sẽ rất lâu".

Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Đảng ủy phường xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là quan trọng, nên đã tập trung triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết nghiêm túc; duy trì thông tin thời sự, tăng cường nắm tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng lãnh đạo, từ đó tạo đoàn kết nội bộ, dân chủ được phát huy. Các cấp ủy thường xuyên đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; trong đó, chú trọng kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực để ngăn chặn, uốn nắn kịp thời. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường và các ngành quan tâm giải quyết ý kiến cử tri về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, tạo chuyển biến về xây dựng giao thông các tuyến hẻm trên địa bàn…Theo đồng chí Huỳnh Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trà An, sau kiểm điểm, vai trò, trách nhiệm Ban Thường vụ, cá nhân từng ủy viên được nâng lên, chủ động hơn trong giải quyết công việc. Các đồng chí lãnh đạo phường có sự đổi mới phương pháp lãnh đạo, chủ động hơn trong xác định trọng tâm, xây dựng nghị quyết năm và chuyên đề, kế hoạch giám sát kiểm tra triển khai thực hiện bám vào chủ đề năm; giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cấp ủy trong đề xuất biện pháp thực hiện kế hoạch, đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Qua đó, đã phát huy tính chủ động của cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể và tính tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên gắn với đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mô hình dân vận khéo, đăng ký công trình sản phẩm thực hiện, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Lãnh đạo phường Trà An họp giao ban tuần đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tuần tới.

Đảng ủy phường xây dựng quy chế hoạt động, phân công giao việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đảng ủy viên. Hàng tháng, các đảng ủy viên tham gia sinh hoạt với các chi bộ để nắm tình hình, báo cáo và tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường cũng xây dựng lại quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan…Đồng thời, trong Thường trực UBND cũng phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân và phối hợp trong chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng… Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Trà An, cho biết: "Trước đây, việc ai nấy làm, ít có sự phối hợp, thông tin cho nhau nên không thể choàng gánh, hỗ trợ nhau khi cán bộ có việc riêng đột xuất. Giờ đây, Thường trực UBND phường phải nắm tất cả công việc của nhau để khi có việc đột xuất thì các cá nhân vẫn có thể giải quyết công việc thật tốt". Công tác phối hợp giữa Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn thể ngày càng tốt hơn thông qua những cuộc họp giao ban đầu tuần. Để cán bộ, công chức phường thực hiện tốt nội quy cơ quan, Đảng ủy giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trực tiếp giám sát cán bộ khối Đảng, đoàn thể; UBND phường giao Văn phòng UBND phường trực tiếp giám sát cán bộ, công chức khối chính quyền. Nhờ thường xuyên giám sát, nhắc nhở mà cán bộ, công chức phường khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Một trong những khuyết điểm, hạn chế mà Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trà An thẳng thắn nhìn nhận là nguồn cán bộ còn ít, thiếu quy hoạch cán bộ khu vực; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xác định rõ yêu cầu nâng cao trình độ và phát huy tính chủ động của cán bộ nên còn tình trạng lười học, không phấn đấu… Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo phường thực hiện quy hoạch cán bộ đúng theo quy trình, quy định. Từ khi phường được tăng thêm biên chế đúng theo tiêu chuẩn loại 2 đã khắc phục được tình trạng một người làm nhiều việc dẫn đến hiệu quả không cao. Từ năm 2012 đến nay, phường cử 4 cán bộ học trung cấp chính trị - hành chính, 4 cán bộ học đại học và nhiều cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn. Ngoài ra, một số cán bộ trong phường cũng tự học đại học để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy phường Trà An đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về thực hiện phường sạch rác và vận động nhân dân hiến đất, giao mặt bằng tuyến đường Xẻo Mây đến Thới An Đông. Theo đồng chí Huỳnh Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đây là bước chuyển biến của Đảng ủy và cũng là quyết tâm xây dựng thành công phường đạt danh hiệu phường văn hóa. Ngoài ra, lãnh đạo phường cũng quan tâm chỉ đạo tổ chức thu gom rác ở các khu dân cư. Đến nay, chỉ còn khu vực 1 do đường hẹp nên xe lấy rác chưa vào được, còn lại các khu vực khác đều có xe đến từng hộ gia đình lấy rác. Sau kiểm điểm, lãnh đạo phường cũng tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 3 công trình trọng điểm là khu hành chính phường sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4 này, đã khánh thành Trạm Y tế phường và đang xây dựng Trường Mầm non của phường. Do công tác phối hợp trong vận động quần chúng chưa tốt nên tiến độ giải phóng mặt bằng của những công trình này chậm.

Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 của Đảng ủy phường Trà An có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức. Theo đồng chí Huỳnh Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhất là quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2014 mà Đảng bộ phường đã xác định là "Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết