14/10/2013 - 08:31

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố

Tập trung khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Vừa qua, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy đã tiến hành kiểm tra việc khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"(NQTW4) tại Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố. Qua đó, đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng đoàn trong khắc phục hạn chế, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Bí thư Đảng đoàn, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong khắc những hạn chế; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được cán bộ đảng viên thực hiện tốt…Qua đó góp phần đưa hoạt động của HĐND ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả".

Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn chỉ đạo tại buổi kiểm tra, giám sát tại Đảng đoàn HĐND thành phố.

Sau kiểm điểm, Đảng đoàn HĐND thành phố đã triển khai quán triệt kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 vào năm 2012 như: Tuy có quan tâm theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong HĐND nhưng đôi lúc chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, nhất là đối với đại biểu HĐND cấp quận, huyện và các xã, phường, thị trấn, từ đó chưa kịp thời phản ánh và tham mưu công tác lãnh đạo về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn đảng bộ nói chung, trong từng cấp ủy các địa phương nói riêng. Sau kiểm điểm, Đảng đoàn HĐND đã quán triệt việc khắc phục hạn chế này trong tập thể Đảng đoàn. Từng đồng chí trong Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban của HĐND phụ trách theo dõi từng địa bàn quận, huyện để nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong đại biểu HĐND cấp dưới. Đảng đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn liền với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các chương trình, kế hoạch hành động của từng cá nhân sát hợp với nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Ủy viên Đảng đoàn, nói: "Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình nên Đảng đoàn đã kịp thời góp ý để các cá nhân rút kinh nghiệm, tự sửa chữa những hạn chế. Qua góp ý của tập thể, một số cá nhân đã khắc phục dần việc nóng tính trong xử lý công việc".

Đảng đoàn HĐND thành phố cũng đã quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên, Đảng đoàn HĐND thành phố cũng nhận thấy vẫn còn những hạn chế là việc theo dõi và nắm kết quả việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của HĐND các cấp, nhất là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên… Khắc phục hạn chế này, Đảng đoàn chỉ đạo Đảng ủy Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong năm 2013, đơn vị có 1 cán bộ tham dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp; 1 cán bộ tham gia lớp chuyên viên cao cấp chính trị tại Hà Nội; 3 cán bộ tham dự lớp chuyên viên cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh; 2 cán bộ, công chức tham dự lớp cao cấp chính trị - hành chính tập trung; 1 công chức tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức; 1 cán bộ tham dự lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng tăng cường cử đại biểu HĐND tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức ở các tỉnh, thành nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu; tổ chức 10 lớp tập huấn cho 784 đại biểu HĐND các quận, huyện và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lãnh đạo HĐND thành phố cũng tiến hành rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND giai đoạn 2015-2020 theo hướng dẫn của Thành ủy. Đảng đoàn làm tốt vai trò lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015"; lãnh đạo HĐND thành phố đề ra các chủ trương, giải pháp để phát huy vai trò của từng đại biểu tại kỳ họp cuối năm 2012 và trong việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND thành phố cũng nâng cao vai trò trong lãnh đạo đổi mới, cải tiến công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố; tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến nay bằng hình thức chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp; tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng cải tiến chất lượng trang website của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND 3 cấp trong thành phố. Từ việc cải tiến chất lượng trang website, số lượng truy cập ngày càng tăng, nếu như trước đây khoảng 10 lượt/ngày thì nay hơn 600 lượt/ngày. Mặt khác, qua trang website cũng tiết kiệm kinh phí, giảm việc gởi văn bản giấy đến đại biểu HĐND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện. HĐND thành phố còn phối hợp với Báo Cần Thơ thực hiện chuyên mục "Nhịp cầu dân cử" và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện chương trình "Với cử tri thành phố", nhằm thông tin kịp thời những chủ trương mới, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi kiểm tra việc khắc phục hạn chế theo tinh thần NQTW4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị thời gian tới, Đảng đoàn HĐND thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan HĐND và đại biểu HĐND từ thành phố đến quận, huyện; quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ cho Đảng, chính quyền; tăng cường sự phối hợp thống nhất công tác giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; sự phối hợp giữa HĐND thành phố với các sở, ban, ngành trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Đồng chí lưu ý HĐND thành phố tăng cường hậu kiểm sau khi đã giám sát; nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri trình tại các kỳ họp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong Đảng đoàn HĐND thành phố khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm để hoạt động của HĐND ngày càng nâng cao hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trên cơ sở đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp thu và tiếp tục đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Nguyễn Huy

 

Chia sẻ bài viết