24/02/2023 - 06:38

Tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Bài, ảnh: T. TRINH

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2023, thành phố sẽ tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho các dự án theo đúng tiến độ, nhất là những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chặt chẽ

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua TP Cần Thơ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ, sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Sở TN&MT thành phố đã tích cực, chủ động hướng dẫn, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố thời gian qua đã cơ bản được triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật...

Theo ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố. Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, rà soát các nội dung còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền UBND thành phố hoặc xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, tham mưu Hội đồng thẩm định thành phố, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo kiến nghị của các quận, huyện. Riêng trong năm 2022, Sở đã tham mưu giải quyết 67 vụ việc vướng mắc của các quận, huyện liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 60 hồ sơ…

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Huyện quan tâm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Hằng năm tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả quỹ đất công, không để bị lấn chiếm, thất thoát. Huyện quan tâm thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn huyện đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của cấp có thẩm quyền...

Tập trung giải phóng mặt bằng

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhiều công trình trọng điểm Trung ương, thành phố triển khai trên địa bàn. Thành phố tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023, Vĩnh Thạnh có 2 dự án là đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và Trung tâm Văn hóa xã Vĩnh Bình. Trong tháng 1-2023, huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất 2 dự án trên. Ngoài ra, trong năm 2023, trên địa bàn huyện cũng có nhiều dự án trọng điểm cần thực hiện công tác thu hồi đất như dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, diện tích thu hồi đất khoảng 65ha; dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), diện tích thu hồi đất khoảng 293,7ha… Khối lượng công việc thực hiện thu hồi đất các dự án trên địa bàn huyện trong năm 2023 là khá lớn. Vì vậy, UBND huyện sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ thu hồi đất theo kế hoạch.

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, trong năm 2023, Sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của thành phố. Cùng đó, hoàn thành tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024); tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền UBND thành phố. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Sở tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án mới.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Sở TN&MT thành phố tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất các dự án theo đúng quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng quản lý, thẩm định chặt chẽ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; quan tâm chất lượng thẩm định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Chia sẻ bài viết