10/08/2020 - 06:03

Tập trung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng 

Ngay sau Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy trong huyện quyết tâm tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới.

Huyện ủy Cờ Đỏ họp bàn triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

Đến thị trấn Cờ Đỏ, dễ dàng nhận thấy diện mạo đô thị nhiều khởi sắc. Những con đường từ trung tâm đến các ấp được bê tông sạch đẹp, nhà cao tầng mọc lên san sát. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Đó là kết quả từ việc tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Đây cũng là nền tảng vững chắc để thị trấn đi lên bằng tiềm năng, thế mạnh của mình.

Đồng chí Lư Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa thị trấn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. ĐH nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng; trong đó, huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngay sau ĐH, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo rà soát để thực hiện đạt các tiêu chí văn minh đô thị. Thị trấn đã đề nghị huyện đầu tư xây mới 2 Nhà Văn hóa ấp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn. Đồng thời, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hiến đất, hoa màu để nâng cấp mở rộng tuyến đường Lòng Ống dài 675m; tổ chức 24 cuộc ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang, lòng đường buôn bán, đậu xe...

Ở xã Trung Thạnh, ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiều mục tiêu là tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Theo đồng chí Nguyễn Thị Tảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ngay sau khi ĐH Đảng bộ xã thành công, Ðảng ủy xã đã sắp xếp tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, xã đã vận động các nguồn lực bắc 1 cây cầu, nâng cấp và mở rộng 6.100m đường giao thông. Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị, các chi bộ, cơ quan, đơn vị vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang các thiết chế văn hóa, trồng cây hoàng yến, bông giấy hơn 3.000m đường...

ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công vào cuối tháng 6 vừa qua. Sau ĐH, Huyện ủy nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy, sớm đưa tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Sau ĐH, Huyện ủy đã phân 1 Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; làm quy trình đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến đề bầu 1 Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện và bầu 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Huyện ủy cũng đã điều động đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trung An về làm Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện, điều động đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã Trung An; hiệp thương 1 đồng chí làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện…

Huyện ủy cũng đã hoàn thiện các văn kiện ĐH, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến tổ chức lễ ra mắt trong tháng 8 này; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đồng thời, chỉ đạo xã Thới Hưng, xã Trung Thạnh tập trung vận động bao phủ bảo hiểm y tế để cuối năm nay được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo thị trấn Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị...

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, hiện nay, Huyện ủy đang nghiên cứu xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn; phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động của của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội… Qua đó, sớm đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết