26/09/2018 - 16:05

Tập trung đầu tư và nâng chất các thiết chế văn hóa cơ sở 

 

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát.

(CTO) – Ngày 26-9-2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố. 

Theo báo báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, đến cuối tháng 7-2018, toàn thành phố có 620/630 ấp, khu vực có nhà thông tin có diện tích trên 50m2; 69/85 xã, phường, thị trấn có Nhà Văn hóa (NVH)/ Trung tâm Văn hóa- Thể thao (TTVH-TT), trong đó, có 49 TTVH-TT đạt chuẩn. Tất cả 9 quận, huyện thành lập TTVH-TT quận, huyện, trong đó, TTTVH-TT các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh được đầu tư xây dựng đạt chuẩn; các quận, huyện còn lại mới quy hoạch sử dụng đất, cơ sở vật chất hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nơi làm việc sử dụng tạm trụ sở UBND quận, huyện hoặc cơ quan, đơn vị khác. Trung tâm Văn hóa thành phố có diện tích 8.921m2, diện tích sàn xây dựng trên 8.000m2, cơ bản đã đạt chuẩn.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Tuy nhiên, vẫn còn một số NVH/ TTVH-TT xã, phường, thị trấn xây dựng trước đây có quy mô nhỏ, bố trí phía sau trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các nhà thông tin ấp, khu vực, còn mượn tạm đất của dân để xây dựng tạm thời, ảnh hưởng hiệu quả hoạt động. Cơ sở vật chất của một số NVH/ TTVH-TT xã, phường, thị trấn xuống cấp và việc quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa ở một vài địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa đúng mục đích…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục quan tâm, tham mưu bố trí ngân sách đảm bảo việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm quy hoạch quỹ đất công để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đảm bảo quy mô, diện tích theo quy định; tăng cường xã hội hóa nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở…

Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan tập trung đầu tư, nâng chất các thiết chế văn hóa cơ sở, trong đó, quan tâm hướng dẫn cụ thể các địa phương việc đầu tư xã hội hóa tại các TTVH-TT để khai thác hiệu quả, đúng quy định pháp luật; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ công việc. Các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư các hạng mục còn thiếu; quy hoạch, tạo quỹ đất công để xây dựng TTVH-TT và Nhà thông tin ấp, khu vực…

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết