02/05/2021 - 17:37

Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội 

(CT) - Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ vừa có kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm.

Yêu cầu đặt ra là khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác này giai đoạn 2017-2020, huy động sức mạnh tổng hợp chuyển hóa đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Việc thực hiện chuyển hóa địa bàn gắn với lồng ghép xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, phát huy vai trò lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã chính quy trong thực hiện các mặt công tác. Hằng năm chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được, ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa không tái phức tạp.

Ban Chỉ đạo 138 thành phố yêu cầu tăng cường các lực lượng trực tiếp đấu tranh, chống tội phạm xuống địa bàn cơ sở; ưu tiên hỗ trợ phương tiện, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác này, đảm bảo đủ khả năng giải quyết tình huống xảy ra.

Trong hoạt động tuyên truyền chú ý ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội vào công tác phòng, chống tội phạm; củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản tiên tiến. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử lý nghiêm vi phạm; làm tốt công tác nắm tình hình, đối tượng, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, cảm hóa đối tượng, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết