26/11/2017 - 16:38

Tập trung chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, tập thể Chi bộ Hội Nông dân (HND) thành phố cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp mà nhiều nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. 

 

Theo đồng chí Lê Bá Phước, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HND thành phố, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể Chi bộ HND thành phố nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế. Trong đó, chi bộ đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện NQTW4, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của đảng viên, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Trần Thị Hồng Tươi, Chánh Văn phòng HND thành phố, cho biết: “Cam kết thực hiện NQTW4 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tôi gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Bản thân cũng đã khắc phục dần tính thẳng thắn để giao tiếp với mọi người hòa nhã, nhẹ nhàng, dễ tạo sự đồng thuận hơn”. 

Để thực hiện hiệu quả NQTW4, mỗi quý, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân tích làm rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, chi ủy giao 3 tổ viết bài phân tích các biểu hiện và trình bày để đảng viên góp ý. Hoạt động này nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nhận diện đúng và không vi phạm các biểu hiện suy thoái NQTW4 đã chỉ rõ; đồng thời, khắc phục dần tình trạng ngại phát biểu ý kiến của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Tổ nào viết bài phân tích đạt tốt sẽ được chi bộ khen thưởng vào cuối năm...

Bên cạnh đó, chi ủy, lãnh đạo HND thành phố cũng chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong đơn vị theo hình thức “đi báo việc, về báo công”. Sau mỗi chuyến đi công tác, từng cá nhân phải báo cáo kết quả, thuận lợi, khó khăn để lãnh đạo nắm và có hướng chỉ đạo kịp thời. Đảng viên Võ Phú Dũng, Phó Ban Tuyên giáo HND thành phố, nói: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, chi ủy, lãnh đạo cơ quan tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, từ đó, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Bản thân tôi cũng mạnh dạn tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến đối với đồng chí, đồng nghiệp, cũng như trong xây dựng đơn vị…”.

Nhờ thực hiện tốt NQTW4, công tác Hội và phong trào nông dân của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, các cấp HND trong thành phố đã củng cố, thay đổi 175 cán bộ HND cấp huyện, xã, ấp, Tổ trưởng, Tổ phó; đưa ra khỏi tổ chức hội 7.178 hội viên… HND các cấp phối hợp tổ chức 135 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 5.053 hội viên, con em nông dân, qua đó, có 3.084 người có việc làm; phối hợp tư vấn, giới thiệu lao động nước ngoài 26 người;… Các cấp HND thành phố cũng tăng cường các hoạt động vận động xây dựng mái ấm nông dân; xây dựng và sửa chữa cầu, đường; đóng góp Quỹ “hạt thóc vàng” giúp cho những hộ nông dân gặp rủi ro, gia cảnh khó khăn… “Chi bộ tiếp tục giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên cơ quan thực hiện tốt cam kết theo NQTW4, Quy định số 55 và những nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố”, đồng chí Lê Bá Phước, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HND thành phố, cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY 

Chia sẻ bài viết