15/01/2022 - 06:23

Tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho cán bộ Mặt trận

(CT) - Ngày 14-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức nghị tập huấn (trực tuyến) tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho cán bộ Mặt trận trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu đã được triển khai những nội dung: Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025; một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; kế hoạch của UBND TP Cần Thơ tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP Cần Thơ…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, chống rác thải nhựa, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Từ đó, tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường;… 

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết