03/08/2011 - 09:49

Tập đoàn HSBC đạt 6,8 tỉ usd lợi nhuận trước thuế tại châu Á trong nửa đầu năm 2011

(CT)- Đó là thông tin từ bản báo cáo tài chính giữa năm 2011 của Tập đoàn HSBC tại châu Á. Theo kết quả kinh doanh này, hiệu quả kinh doanh của HSBC tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 59% tổng lợi nhuận trước thuế của cả tập đoàn. Khẳng định tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn thu, từ nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ tài trợ thương mại và quản lý tài sản, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại châu Á của tập đoàn HSBC trong nửa đầu năm 2011 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 2,7 tỉ USD.

Tại Việt Nam, mặc dù vẫn còn nhiều thử thách đối với tăng trưởng kinh tế và hoạt động kinh doanh, nhưng nhờ vào thế mạnh của Ngân hàng HSBC Việt Nam trong mảng dịch vụ tài trợ thương mại và những tiến triển tốt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp. Hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2011 của ngân hàng HSBC Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. 6 tháng đầu năm 2011, Ngân hàng HSBC Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế 82 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2011.

N.H

Chia sẻ bài viết