14/08/2022 - 22:38

Tạo thêm động lực phát triển trong doanh nghiệp 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội (ĐH) các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, có 101/158 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã tổ chức xong ĐH và nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Chi bộ Bình Thủy, thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cần Thơ, bầu chi ủy khóa mới.

Chi bộ Bình Thủy, thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cần Thơ, bầu chi ủy khóa mới.

Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì đây là nơi tiếp thu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. ĐH các chi bộ thành công sẽ góp phần rất quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì thế, ở các chi bộ có nhiều đảng viên (ĐV) bận việc sản xuất, kinh doanh, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức ĐH vào các ngày nghỉ...

Chi bộ Văn phòng I, Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ tổ chức ĐH vào ngày 15-6. ĐH đánh giá, nhiệm kỳ qua, Chi bộ chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, bố trí sử dụng lao động có hiệu quả; thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động; bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo chi lương, thưởng kịp thời cho người lao động; thanh quyết toán các công trình xây dựng theo đúng quy định… ĐH xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ mới là tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, ĐV và người lao động học tập nâng cao tay nghề; hằng năm, 100% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đồng chí Lâm Nguyệt Thanh, Bí thư Chi bộ cho biết: Sau ĐH thành công, Ban Chi ủy Chi bộ xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo đoàn thể xây dựng kế hoạch đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Chi bộ Bình Thủy, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ, tổ chức ĐH ngày 18-6. Theo đồng chí Lê Tấn Khởi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành dư nợ được giao hằng năm, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức dưới 1%; bảo đảm thu nhập, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đúng quy định; kết nạp được 2 ĐV, không có ĐV suy thoái, vi phạm… Sau ĐH, Chi bộ chỉ đạo Chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng; tăng cường công tác huy động vốn, mở rộng phát triển sản phẩm - dịch vụ ổn định; triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10-12%, dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10-15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thu dịch vụ tăng bình quân mỗi năm 15-18%; đảm bảo thu nhập cho người lao động… nhằm biến nghị quyết thành hiện thực.

Theo đồng chí La Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp tư nhân TP Cần Thơ, đến nay, tất cả 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2022-2025. Các chi bộ tổ chức ĐH đã đánh giá đúng kết quả đạt được, ưu khuyết điểm, nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát thực tiễn của đơn vị. Sau ĐH, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ hoàn thiện thể chế, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa nghị quyết vào thực tiễn các doanh nghiệp...

Đến giữa tháng 8-2022, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 101/158 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, có 14/28 đơn vị đã tổ chức xong ĐH chi bộ. Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, cho biết: ĐH các chi bộ đều đánh giá đúng thực tế kết quả nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát thực tế nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; bầu chi ủy khóa mới đủ số lượng, tiêu chuẩn. BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo 57 chi bộ còn lại sẽ tổ chức hoàn thành ĐH trước ngày 20-8.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết