16/01/2009 - 08:02

Tạo nhiều điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay

Sáng 15-1, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Ngân hành chính sách xã hội năm 2008, Trung ương Đoàn đề ra chỉ tiêu năm 2009 tăng dư nợ cho Đoàn thanh niên lên 4.500 tỉ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn thấp 1,0%; 100% tỉnh, thành phố có dư nợ trên 20 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Trung ương Đoàn đề ra giải pháp tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Ngân hàng chính sách xã hội về việc tổ chức thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đối với các tỉnh có dư nợ thấp, thường trực Tỉnh Đoàn phải báo cáo và đề xuất các biện pháp nhằm tăng dư nợ đạt trên 20 tỉ đồng với Tỉnh ủy, UBND và Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đoàn thanh niên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ vay vốn, quản lý nguồn vay từ các chương trình cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, Ban đại diện Tổ tiết kiệm và vay vốn; tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ bán chuyên trách hiểu nghiệp vụ chuyên môn vay vốn, quản lý nguồn vốn, nguyên tắc và cách xử lý rủi ro trong quá trình vay vốn...

Ngân hàng chính sách xã hội cho biết: Năm 2009 sẽ tập trung ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các dự án điểm mang tính khả thi do tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết