15/07/2018 - 18:24

Đảng bộ phường Thới Long

Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Qua đó, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong đảng bộ có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ phường thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhiều mặt công tác...

Được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể phường, từ năm 2017 đến nay, nông dân phường Thới Long 
đã cải tạo 106ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tạ Thanh Bình, để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW4 khóa XII đạt hiệu quả, Đảng ủy phường đã tổ chức cho 100% CB, ĐV quán triệt, học tập nghị quyết; chỉ đạo Khối vận, MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai, tuyên truyền nghị quyết đến tận đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đảng ủy phân công đảng ủy viên tăng cường chỉ đạo chi bộ; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết của các chi bộ, của CB, ĐV. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết sát thực tế địa phương; tổ chức cho 100% CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhờ thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, nhiều chi bộ, cơ quan, đoàn thể đã nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như Chi bộ khu vực Thới Xương 1. Đồng chí Lê Hoàng Vân, Bí thư chi bộ, cho biết: Thực hiện NQTW4, tất cả 10 ĐV trong chi bộ kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đồng thời, gương mẫu trong đóng góp, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 360 triệu đồng, hàng trăm ngày công tráng bê tông 2.900m đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài hơn 1km, vận động trên 80% người dân trong khu vực tham gia bảo hiểm y tế… Năm 2017, chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với các chi bộ, nhiều CB, ĐV đã phát huy vai trò, trách nhiệm, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế; trong đó, có đồng chí Lê Thị Mỹ Linh, CB khuyến nông phường. Thời gian qua, đồng chí đã tuyên truyền, vận động; phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật cho hơn 200 nông dân; đề nghị cấp trên hỗ trợ 15.700 cây giống giúp nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Còn đồng chí Nguyễn Văn Ngon, Chủ tịch Hội Nông dân phường, từ năm 2017 đến nay đã cùng Hội Nông dân phường đề nghị Ngân hàng Chính sách-Xã hội cho 20 hội viên vay 1 tỉ đồng; tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật và đề nghị cấp trên hỗ trợ hội viên hơn 16.000 cây giống để cải tạo vườn gắn với xây dựng mô hình du lịch sinh thái... Với nỗ lực của CB, ĐV, từ năm 2017 đến nay, nhân dân phường đã cải tạo được 106ha vườn tạp, vườn kém hiệu quả, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của phường lên 558ha; trong đó, có 31,25% diện tích có hệ thống tưới tự động.

Trong quá trình thực hiện NQTW4 khóa XII, Đảng ủy phường Thới Long tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các chi bộ, tập thể và CB, ĐV khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm. Điển hình như khắc phục khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về trật tự kỷ cương đô thị, tình trạng xây dựng không phép, sai phép; khắc phục tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với giới thiệu việc làm; khắc phục việc sinh hoạt chuyên đề hằng quý của các chi bộ và khắc phục hạn chế trong hoạt động của một số đoàn thể chính trị- xã hội... Nhờ vậy, năm 2017, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu, 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện các chỉ tiêu đạt trên 60% theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Năm 2017, Đảng bộ có 97,5% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Tạ Thanh Bình khẳng định: “Phát huy các kết quả đạt được, Đảng ủy thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình thực hiện cam kết của CB, ĐV với các nội dung trong nghị quyết; yêu cầu các chi bộ, tập thể và CB, ĐV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua đợt kiểm điểm cuối năm 2017. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, CB, ĐV và nhân dân tập trung nâng chất các tiêu chí để ra mắt phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào dịp Quốc khánh (2-9) tới".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết