11/12/2008 - 08:33

Tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

* KỲ HỌP THỨ 19 ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG: Xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 10-12, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã họp, đóng góp ý kiến vào Dự thảo lần 4 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Góp ý vào các nội dung cụ thể, các đại biểu cho rằng 5 quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ được trình bày trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) vẫn còn nguyên giá trị, cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Việc xây dựng chiến lược cán bộ cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và bám sát tình hình phát triển hiện nay. Việc điều chỉnh bộ máy tổ chức là khách quan, cần nghiên cứu kỹ để có mô hình thích hợp nhất là cho bộ máy tinh gọn hơn, đội ngũ cán bộ có chất lượng hơn. Chiến lược đào tạo bồi dưỡng cần chú trọng đào tạo theo chức danh và đào tạo cập nhật tình hình, nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ nên được xây dựng theo hướng mở để có được một đội ngũ cán bộ tốt và cần tổng kết đánh giá việc thực hiện luân chuyển cán bộ thời gian qua.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Đức Việt khẳng định: Những kiến nghị đề xuất của các đại biểu về những quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ; về dân chủ và kỷ cương kỷ luật trong Đảng và trong xã hội về công tác cán bộ, quan hệ giữa tổ chức bộ máy và cán bộ sẽ được tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo. Đồng chí nêu rõ: Tới đây, công tác luân chuyển cán bộ sẽ được làm mạnh hơn để đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý về nhiều mặt. Cán bộ lãnh đạo quản lý được luân chuyển để có thực tiễn, hiểu dân hơn, làm tốt hơn trọng trách được giao, chứ không phải luân chuyển để lên chức. Việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với tình hình mới với tinh thần xây dựng bộ máy tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

* Từ ngày 25-11 đến ngày 10-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 19 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại kỳ họp cuối năm này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao như: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một Ban cán sự đảng cơ quan tư pháp Trung ương, 3 Ban cán sự đảng UBND tỉnh và 8 thành viên trong Ban cán sự; giám sát 7 tổ chức đảng gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban cán sự đảng Bộ và tập đoàn kinh tế trọng điểm và 4 cán bộ chủ chốt ở những đơn vị được giám sát; xem xét giải quyết tố cáo đối với 6 cán bộ diện Trung ương quản lý và một số trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính của Trung ương Đảng và đơn vị trực thuộc; kiểm tra việc thi hành kỷ luật ở một Đảng ủy trực thuộc Trung ương; xem xét và xử lý theo thẩm quyền hai đảng viên là cán bộ chủ trì UBND tỉnh, xem xét đề nghị Ban Bí thư xử lý kỷ luật một đồng chí cán bộ cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2008 và chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị công tác kiểm tra do Ban Bí thư chủ trì; bàn về công tác cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo kiểm tra của Ban Bí thư xem xét báo cáo kết quả của 7 Đoàn kiểm tra để chuẩn bị báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra năm 2008 của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã giao cho các dự án, sử dụng tiền ngân sách trong chi tiêu mua sắm tài sản và cử các đoàn cán bộ đi nước ngoài đối với 5 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và một Đảng đoàn ở Trung ương, một Đảng ủy Tổng cục thuộc Bộ Công an.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết