25/05/2023 - 08:43

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

Bài, ảnh: T. TRINH

Năm 2023, ngoài việc duy trì, giữ vững các thành tích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt, TP Cần Thơ phấn đấu có thêm 5 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu và xây dựng hoàn thành huyện Phong Ðiền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Gần nửa chặng đường năm 2023 đã đi qua, các địa phương đang nỗ lực, tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ra quân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai.

Khẩn trương vào cuộc

Năm 2022, TP Cần Thơ có 36 xã NTM, 26/36 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu. Ðặc biệt, huyện Phong Ðiền và Cờ Ðỏ có 100% xã NTM nâng cao. Năm 2023, có 5 xã đăng ký xã NTM nâng cao, gồm: Thới Tân và Trường Xuân B, huyện Thới Lai; Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh và Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Có 2 xã đăng ký xã NTM kiểu mẫu gồm: Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền và Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ. Bên cạnh đó, huyện Cờ Ðỏ phấn đấu xây dựng hoàn thành thêm 2 xã NTM kiểu mẫu gồm: Thới Hưng và Trung Hưng. Huyện Thới Lai phấn đấu xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu Trường Thành. Trên cơ sở đó, các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, tích cực triển khai nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng NTM.

Bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Ðỏ, cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2023, trong đó phân công công việc cụ thể theo từng quý. Trên cơ sở đó, từng thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện xây dựng chương trình hành động cụ thể đối với lĩnh vực mình phụ trách để theo dõi, hỗ trợ các xã trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu Ðông Hiệp trong tháng 10 và 2 xã Thới Hưng, Trung Hưng vào tháng 11 tới.

Là một trong 2 xã đăng ký hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm 2023 của huyện Thới Lai, xã Trường Xuân B tiến hành rà soát các tiêu chí và tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí đảm bảo đạt theo quy định Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ðến nay, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM nâng cao. Ông Nguyễn Chí Linh, Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, chia sẻ: Xác định khối lượng công việc còn nhiều, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, xã sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát lại từng nội dung trong từng tiêu chí để có lộ trình thực hiện cụ thể. Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao nhằm giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng...

Còn tại huyện Phong Ðiền, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền cho biết: Huyện chỉ đạo các xã tập trung nâng chất các tiêu chí tại các xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 phù hợp với Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ðồng thời, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện có liên quan tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Quyết tâm đúng hẹn

Theo Văn phòng Ðiều phối chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ, qua rà soát, đến nay, 5 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao đạt từ 12-18 tiêu chí. Xã Mỹ Khánh cơ bản hoàn thành nâng chất các tiêu chí, hiện đang tập trung xây dựng ấp thông minh và lĩnh vực nổi trội kiểu mẫu. Các xã Ðông Hiệp, Thới Hưng, Trung Hưng và Trường Thành dồn sức thực hiện các tiêu chí đảm bảo kế hoạch đề ra.

Các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có nhiều thay đổi và mức độ đạt tiêu chí cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn 2018-2020. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các địa phương còn vướng khó khăn. Ðơn cử, nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đạt chuẩn theo quy định; các địa phương còn vướng trong thực hiện tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công, thanh toán trực tuyến...

Ðể khắc phục các khó khăn trên, ông Lê Văn Tính, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Văn phòng phối hợp với UBND các huyện đi khảo sát thực tế tại các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có phương hướng, giải pháp hỗ trợ các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản, chủ trương thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 của thành phố, đồng thời triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện. Tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, đề xuất hướng điều chỉnh thực hiện chương trình một cách khoa học, phù hợp điều kiện thực tế...

Ðảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành mục tiêu năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu: Các địa phương cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cùng đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Văn phòng điều phối xây dựng NTM thành phố và các sở, ban ngành liên quan theo lĩnh vực phụ trách cần quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định...

Chia sẻ bài viết