26/05/2020 - 19:48

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội 

 (TTXVN)- Ngày 26-5-2020, Quốc hội (QH) tiếp tục họp trực tuyến tại Nhà QH. Các đại biểu (ĐB) đã nghe trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH và tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật này; Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và QH thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp ngày 26/5/2020, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV

Xung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH, các nội dung liên quan đến số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu ĐBQH được nhiều ĐB quan tâm, phân tích cụ thể. Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của UBTVQH, việc đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với ĐBQH nói chung và ĐBQH hoạt động chuyên trách nói riêng là nhu cầu chính đáng, cần thiết nhằm nâng cao chất lượng của ĐBQH, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. UBTVQH nhận thấy, các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định trong Luật Tổ chức QH hiện hành đã thể hiện đầy đủ các năng lực, phẩm chất mà người ĐBQH phải có, cụ thể hóa quyền ứng cử ĐBQH đã được Hiến pháp quy định để áp dụng chung cho cả ĐBQH là người do các cơ quan, tổ chức, do Đảng giới thiệu và ĐBQH là người ngoài Đảng, người tự ứng cử. Do đó, UBTVQH xin phép QH cho giữ các nội dung này và không bổ sung các tiêu chuẩn trong Đảng làm tiêu chuẩn chung cho các ĐBQH. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH để cụ thể hóa trong Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV, trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng (ĐBQH hoạt động chuyên trách, ĐBQH kiêm nhiệm, ĐBQH tái cử...) nhằm tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn, bầu ra được những ĐB thực sự xứng đáng.

Về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách, dự thảo Luật đã chỉnh lý khoản 2 Điều 23 theo hướng nâng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số ĐBQH. Qua thảo luận, đa số ý kiến đồng tình với tỷ lệ này. Các ĐB cho rằng việc này sẽ tăng cường nhân sự cho QH, giúp các hoạt động của QH chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết