15/01/2022 - 12:10

Tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những căn cứ quan trọng để xác định chính xác nhiều khoản tiền BHXH, trong đó có lương hưu, BHXH một lần…

Hệ số trượt giá BHXH là tên gọi khác của mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH, được hiểu đơn giản là hệ số giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với thời điểm trước. Hệ số này có ý nghĩa quan trọng trong việc bù đắp lại sự mất giá của đồng tiền. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH của người tham gia sẽ được nhân thêm với hệ số trượt giá BHXH. Điều này sẽ góp phần giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm phát dẫn đến mất giá đồng tiền, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH.

- Công thức tính hệ số trượt giá BHXH

Căn cứ Điều 10, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 4, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, hệ số trượt giá BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác định bằng công thức sau:

* Đối với BHXH bắt buộc:

Trong đó:

- t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm t được lấy tròn 2 số lẻ và mức thấp nhất bằng 1;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 1994.

* Đối với BHXH tự nguyện:

Trong đó:

- t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn 2 số lẻ và mức thấp nhất bằng 1.

- Bảng hệ số trượt giá BHXH năm 2022

Ngày 31-12-2021, Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH đã được ban hành. Mặc dù đến 20-2-2022, Thông tư này mới có hiệu lực, nhưng những quy định về hệ số trượt giá đã được áp dụng từ 1-1-2022.

Theo đó, từ ngày 1-1-2022, hệ số trượt giá BHXH sẽ được áp dụng theo các bảng sau:

Bảng 1: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Bảng 2: Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

So với năm 2021, hệ số trượt giá BHXH năm 2022 phần lớn đều tăng. 

- Đối tượng và thời gian áp dụng hệ số trượt giá BHXH năm 2022

Theo Điều 1, Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH, đối tượng áp dụng hệ số trượt giá BHXH là các đối tượng có tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

 - Người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

- Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2022.

- Hệ số trượt giá BHXH ảnh hưởng đến những khoản tiền nào?

Hệ số trượt giá BHXH là một trong các căn cứ để tính tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể:

Đồng thời, mức bình quân tiền lương/thu nhập bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

Trên cơ sở đó, những khoản tiền BHXH sau được tính theo mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sẽ bị thay đổi khi hệ số trượt giá thay đổi:

Lương hưu hằng tháng:

Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu rõ công thức tính lương hưu như sau:

Trợ cấp một lần khi về hưu:

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

BHXH một lần:

Trợ cấp tuất một lần: 

- Người đang hưởng lương hưu bị chết:

- Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bị chết:

Năm 2022, khi hệ số trượt giá tăng, các khoản tiền BHXH trên cũng sẽ tăng theo.

C.H

Chia sẻ bài viết