04/08/2019 - 19:20

Đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thới Thuận

Tăng cường quản lý đảng viên

Những năm qua, để bảo đảm cuộc sống, thu nhập, nhiều đảng viên (ĐV) đã rời địa phương đi làm ăn xa. Đa số ĐV đi làm ăn xa nơi cư trú có đơn báo cáo với chi bộ, được chi ủy xem xét và báo cáo với đảng ủy cơ sở cho tạm miễn sinh hoạt theo quy định của Đảng. Đến cuối năm, ĐV đi làm ăn xa đều gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở bình xét, phân loại ĐV... 

Tuy nhiên, nhiều ĐV đi làm ăn xa là lao động tự do, làm việc lưu động, không ổn định, ở địa bàn chưa có tổ chức đảng. Do vậy, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ, thậm chí nhiều ĐV không báo cáo, không liên lạc với chi bộ, không đóng đảng phí và thực hiện nghĩa vụ của người ĐV. Các chi bộ gặp khó khăn trong quản lý, giáo dục và rèn luyện ĐV đi làm ăn xa. Nhiều ĐV đã bị xóa tên khỏi danh sách ĐV.

Theo tôi, để tăng cường công tác quản lý ĐV, hạn chế tình trạng ĐV đi làm ăn xa nơi cư trú bỏ sinh hoạt Đảng, bị xóa tên khỏi danh sách ĐV, các cấp ủy cơ sở, chi bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của ĐV trong thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các chi bộ trong việc nắm bắt tư tưởng; thường xuyên gặp gỡ, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ để các ĐV có nhu cầu đi làm ăn xa hiểu đầy đủ quy định của Đảng đối với ĐV đi làm ăn xa nơi cư trú. Các cấp ủy cơ sở, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, cư trú cần phối hợp với tổ chức đảng nơi ĐV đến làm việc để nắm thông tin chính xác, phục vụ công tác quản lý, xếp loại ĐV hằng năm.

Mặt khác, các cấp ủy đảng, chính quyền cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm hỗ trợ để ĐV có việc làm, thu nhập, cuộc sống ổn định nơi quê nhà. Có giải pháp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập tổ chức đảng để ĐV đến làm việc thì chuyển sinh hoạt Đảng về sinh hoạt tại tổ chức đảng của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng cần tạo điều kiện cho ĐV có thời gian về chi bộ nơi cư trú sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ của ĐV...

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết