20/04/2020 - 08:28

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong đảng 

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS). Qua đó, đã kịp thời giúp các tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khắc phục khuyết điểm, thi hành kỷ luật 84 ĐV vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhờ kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên việc thực hiện các công trình nâng cấp giao thông xã Thạnh Quới không xảy ra tiêu cực. 

Đảng bộ xã Thạnh Quới có 12 chi bộ, hơn 200 ĐV. Hằng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã. Đồng chí Bùi Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tập trung KT, GS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhật ký làm theo Bác theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, quan tâm KT, GS việc  thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy định những điều ĐV không được làm; việc cấp phát các chế độ, chính sách cho các đối tượng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã thực hiện KT, GS chuyên đề đối với 43 lượt chi bộ, 27 lượt ĐV. Qua đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời chấn chỉnh, giúp các chi bộ, và CB, ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. Đồng chí Trần Hồng Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, bộc bạch: “Trước đây, tôi còn ngán ngại, sợ va chạm trong tự phê bình và phê bình; chưa có giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng. Được Đảng ủy KT và nhắc nhở, tôi nhận thấy đây là khuyết điểm nên đã khắc phục kịp thời”. Nhiều ĐV do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, tham gia họp lệ chưa đều, được UBKT Đảng ủy xã nhắc nhở và động viên, đã khắc phục khá tốt. Một số ĐV chưa tích cực tuyên truyền, vận động người thân tham gia các chủ trương, phong trào, được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở, cũng đã khắc phục nghiêm túc. Đồng chí Bùi Văn Sang nói: “Qua KT, GS, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 9 ĐV vi phạm, đề nghị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xóa tên 7 ĐV trong danh sách ĐV, cho ra khỏi Đảng 5 ĐV”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Thạnh đã tăng cường công tác KT, GS đối với tổ chức đảng và ĐV để ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong Đảng. Đồng chí Đặng Ngọc Tính, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng và UBKT luôn xác định công tác KT, GS là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm giữ gìn sự trong sạch, ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực và khắc phục khuyết điểm trong Đảng. Hằng năm, BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng, UBKT xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung việc “tự soi, tự sửa” của CB, ĐV sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cải cách hành chính; quản lý ngân sách, tài sản; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới… Các cấp ủy đảng, UBKT đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình thông tin, dư luận phản ánh đến tổ chức đảng và CB, ĐV để kiểm tra kịp thời dấu hiệu vi phạm.

Qua KT, GS, các cấp ủy đảng, UBKT trong huyện đã xử lý kỷ luật 84 ĐV. Trong đó, 31 trường hợp vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 20 trường hợp vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chính sách dân số; 6 trường hợp vi phạm về thiếu tinh thần trách nhiệm; 14 trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính; 13 trường hợp cố ý làm trái. Hình thức kỷ luật: khiển trách 36 trường hợp, cảnh cáo 28 trường hợp, cách chức 6 trường hợp, khai trừ 14 trường hợp. Trong số 84 ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật, nổi cộm nhất là trường hợp nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và nguyên Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UNND huyện vi phạm trong quy hoạch xây dựng, bị xử lý kỷ luật cảnh cáo; 6 CB lãnh đạo, nhân viên Trại Giống nông nghiệp huyện vi phạm về tài chính, bị xử lý kỷ luật khai trừ. Hiện nay, huyện đang chờ kết luận của Thanh tra thành phố để xử lý vi phạm của một số CB trong việc cấp phép xây dựng nhà ở vi phạm hành lang lộ giới đường T3.

Đồng chí Đặng Ngọc Tính cho biết: Thời gian tới, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác KT, GS thường xuyên đối với CB, ĐV, nhất là KT, GS việc “tự soi, tự sửa” và làm theo Bác của CB, ĐV. Quan tâm KT, GS những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm ngăn ngừa vi phạm, góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết