16/06/2018 - 07:26

Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ UBKT Đảng ủy phường An Bình làm việc với Ban Chi ủy Chi bộ khu vực 1 nắm tình hình đảng viên của chi bộ. Ảnh: ANH DŨNG
Cán bộ UBKT Đảng ủy phường An Bình làm việc với Ban Chi ủy Chi bộ khu vực 1 nắm tình hình đảng viên của chi bộ. Ảnh: ANH DŨNG

Ngăn ngừa vi phạm

Nói về công tác KT, GS của Đảng bộ phường An Hòa, đồng chí Phạm Thị Ninh Thu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Điểm nổi bật nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay là Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường xây dựng chương trình KT, GS hằng năm sát thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, tập trung KT, GS việc thực hiện chủ đề hằng năm theo nghị quyết của Đảng ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc; việc cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thu chi, quản lý đảng phí… Nhờ tăng cường công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường không có tổ chức đảng và ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở một số chi bộ, ĐV khắc phục các hạn chế: học tập và làm theo gương Bác chưa gắn với nhiệm vụ được giao; cấp phát chế độ chính sách phải kịp thời, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội; bổ sung đầy đủ các chứng từ thu chi đảng phí… Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS An Hòa 1, nói: “Chi bộ tăng cường  KT, GS cán bộ, ĐV, giáo viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc nâng cao trách nhiệm, tác phong làm việc; việc tự nghiên cứu nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó, được sự KT, GS và nhắc nhở của Đảng ủy phường, Chi bộ đã khắc phục được những hạn chế trong họp lệ chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó, hằng năm 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh”.

Đồng chí Bùi Thị Nương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: Thực hiện chương trình KT, GS toàn khóa 2015-2020, hằng năm, UBKT các cấp trong quận tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KT, GS sát thực tế. Trong đó, thực hiện GS có mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm; tập trung KT, GS những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực. Đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã KT, GS 6.878 lượt tổ chức đảng, 124.946 lượt ĐV. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tổ chức đảng và ĐV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo và thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần ngăn ngừa vi phạm trong Đảng...

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo đồng chí Đoàn Thị Hoa Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Bình, nhờ tăng cường KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã giúp nhiều tập thể, cá nhân khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tiến bộ trong các mặt công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, bộc bạch: “Qua KT, tôi được Đảng ủy phường chỉ ra những hạn chế, như: chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; đôi khi còn chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ; quản lý chiến sĩ đôi lúc chưa chặt chẽ... Tôi nghiêm túc tiếp thu và cố gắng khắc phục, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...”.

Theo đồng chí Đoàn Thị Hoa Xuân, mặc dù Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ tăng cường công tác KT, GS, nhưng do nhiều nguyên nhân, có 2 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật, có 3 ĐV bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí, phải xóa tên khỏi danh sách ĐV.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp quận Ninh Kiều đã thi hành kỷ luật 37 ĐV vi phạm. Trong đó, 3 ĐV chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa nghiêm; 1 ĐV thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cố ý làm trái, tham ô; 1 ĐV vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và quản lý tài chính; 5 ĐV vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; 3 ĐV vi phạm Quy định những điều ĐV không được làm; 5 ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; 2 ĐV tham ô; 5 ĐV thiếu trách nhiệm; 8 ĐV vi phạm về đất đai; 4 ĐV vi phạm về tài chính. 

Đồng chí Bùi Thị Nương, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho rằng: “Nguyên nhân là do một số cấp ủy và UBKT cơ sở còn hạn chế trong công tác KT khi có dấu hiệu vi phạm; nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, ĐV chưa sâu sát, kịp thời; một số cán bộ, ĐV chưa nêu cao ý thức rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống…”.  Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận quan tâm hơn nữa công tác KT, GS các tổ chức đảng và ĐV, nhất là việc nêu gương của cán bộ, ĐV. Đồng thời, tăng cường GS thường xuyên và GS chuyên đề, kịp thời nắm bắt tư tưởng, thông tin để KT tổ chức đảng và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết