25/03/2018 - 16:30

Đồng chí Nguyễn Quang Đại, Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy:

Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo tôi, nhằm thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết này, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới noi theo.

Nghị quyết đã được ban hành với những giải pháp cụ thể, nhưng nếu người lãnh đạo không thực hiện nghiêm bằng những hành động thiết thực, thể hiện quyết tâm cao sẽ không tạo được sự chuyển biến. Muốn thực hiện được điều ấy, đòi hỏi người lãnh đạo phải thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, nhằm tạo niềm tin đối với nhân dân. Các cấp ủy Đảng cũng cần cụ thể hóa nội dung nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cường kiểm tra, giám sát để biểu dương những kết quả tốt, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Một vấn đề quan trọng nữa là phải gắn việc thực hiện NQTW4, khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, NQTW4 sẽ thật sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết