20/03/2020 - 08:14

Tăng cường kiểm tra để xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Đảng bộ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt có 14 chi bộ, 412 đảng viên (ĐV). Thời gian qua, Đảng ủy phường tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ (CB),  ĐV. Nhờ vậy, nhiều năm liền Đảng bộ không có CB, ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường phát biểu trong buổi làm việc với chi ủy chi bộ Trường Tiểu học Thốt Nốt 1.

Đồng chí Đỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Thốt Nốt, cho biết: Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm công tác KT, GS. Trong đó, chú trọng KT, GS theo Quy định 109 của Ban Bí thư để giúp CB, ĐV nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, sau phần đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng qua, chi bộ tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW  một cách thẳng thắn, dân chủ. Từng ĐV báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác, nhất là việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào của ngành giáo dục... Đồng chí Nguyễn Minh Công, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, cho biết: Trường có 61 CB, giáo viên, nhân viên; chi bộ có 27 ĐV. Trong họp lệ Chi bộ và các cuộc họp chuyên môn, đoàn thể, chi ủy và lãnh đạo trường quan tâm KT, GS, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và tính tiền phong, gương mẫu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của tất cả CB, ĐV, giáo viên, nhân viên. Việc đánh giá hằng tháng là cơ sở để tổng hợp, xếp loại ĐV, giáo viên, nhân viên hằng năm.

Thời gian qua, nhiều CB, ĐV, giáo viên, nhân viên được chi ủy, lãnh đạo trường thường xuyên KT, GS đã khắc phục tác phong công tác xuề xòa trong công tác, nể nang trong tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, ĐV của Chi bộ, bộc bạch: “Hằng tháng, tôi tự kiểm điểm, tự phê bình trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc đổi mới phương pháp dạy học. Qua góp ý, tôi thấy được hạn chế trong mang mặc, ứng xử với đồng nghiệp nên đã khắc phục kịp thời”. Nhờ tăng cường công tác KT, GS, nhiều năm qua, trường không có CB, ĐV, giáo viên, nhân viên suy thoái, vi phạm; chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên, năm học 2018-2019 có 40% học sinh hoàn thành tốt các môn học, 58% học sinh hoàn thành các môn học.

 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Thốt Nốt luôn chú trọng KT, GS, nhất là đối với người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể phường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường cho biết: Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường quan tâm KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện các quy định nêu gương, chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Qua đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã nhắc nhở nhiều trường hợp khắc phục hạn chế về vai trò chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; vai trò chỉ đạo cấp dưới giữ gìn đạo đức, lối sống; chỉ đạo đơn vị thực hiện chỉ tiêu chậm tiến độ…

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Thốt Nốt quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận để KT tổ chức đảng và ĐV có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm nghiêm túc những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm. Tính từ năm 2015 đến nay, UBKT Đảng ủy đã KT 2 chi bộ, 5 ĐV có dấu hiệu vi phạm chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, vận động các loại quỹ trong dân không đăng nộp về trên kịp thời, đăng nộp đảng phí chậm thời gian quy định. Kiểm điểm 3 ban chi ủy còn hạn chế trong tạo nguồn phát triển ĐV, xây dựng và điều động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện; hạn chế trong chỉ đạo quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; hạn chế trong chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ. Đồng thời, kiểm điểm 3 bí thư chi bộ về thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác; giao tiếp ứng xử chưa hòa nhã.   

Theo đồng chí Đỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nhờ thường xuyên quan tâm công tác KT, GS, nhất là chú trọng KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo Quy định 109 của Ban Bí thư nên nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ phường Thốt Nốt không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm. Hằng năm, tỷ lệ ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết