05/06/2010 - 09:31

Tăng cường kiểm soát giá cả trong những tháng còn lại của năm 2010

Hội nghị triển khai công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại của năm 2010 đã được Bộ Tài chính tổ chức ngày 4-6, tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương và đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị này, Bộ Tài chính đặt mục tiêu trong công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại của năm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2010. Trên cơ sở những dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có thể ảnh hưởng tới sự biến động giá cả trong nước, Bộ Tài chính đã đưa ra các phương hướng chung thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành giá của những tháng còn lại trong năm. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ quản lý, điều hành giá; Tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường, khuyến khích cạnh tranh về giá, áp dụng các biện pháp khuyến mại, giảm giá theo quy định của pháp luật hiện đang áp dụng đối với đại bộ phận hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế; Chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá; Duy trì ổn định giá điện bán cho các hộ sản xuất, tiêu dùng và giá than bán cho sản xuất điện đến hết năm 2010; Tiếp tục giãn thời gian đều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá bán than bán cho nền kinh tế (trừ than bán cho sản xuất điện) đến hết tháng 6.

Các tỉnh, thành phố cần hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý, điều hành giá; theo dõi sát diễn biến cung-cầu, giá cả thị trường trên địa bàn để chủ động xây dựng phương án đồng bộ điều hành giá hàng hóa, dịch vụ. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố khảo sát điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố công bố giá mua lúa có lãi tối thiểu 30% cho người sản xuất; Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động thường xuyên để thực hiện kiểm tra, kiểm soát về chi phí sản xuất, kinh doanh, giá cả.

DƯƠNG VƯƠNG LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết