04/08/2021 - 20:20

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa gửi văn bản đến Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng các hình thức cổ động trực quan, như: pa-nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm… Ðồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL đã cung cấp để thực hiện trên các phương tiện nêu trên. Các Sở VH,TT&DL chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cán bộ truyền thanh phường Long Hòa, quận Bình Thủy tuyên truyền lưu động về phòng, chống COVID-19. Ảnh: DUY KHÔI

Ngoài ra, ngành văn hóa các địa phương cần phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH,TT&DL giới thiệu nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật của địa phương và nghệ sĩ đang hoạt động trên địa bàn để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

m Ðồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành công văn đề nghị Giám đốc Ðài PT-TH TP Cần Thơ và giao Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện việc tăng cường tiếp sóng các chương trình thời sự của Ðài Tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, Ðài Tiếng nói Việt Nam gửi công văn đến Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường tiếp sóng các chương trình thời sự của Ðài Tiếng nói Việt Nam. Theo đó, để phát huy hiệu quả tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là trong công tác phòng, chống COVID-19 hiện nay, Ðài Tiếng nói Việt Nam đề nghị tăng cường tiếp sóng trên hệ thống Ðài PT-TH cấp tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở chương trình thời sự vào các khung giờ hằng ngày: từ 6:00-6:28, 12:00-12:57, 18:00-18:57.

PV

Chia sẻ bài viết