27/02/2013 - 08:57

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú và cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

Tiếp tục phiên họp thứ 15, sáng 26-2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Luật Cư trú được Quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007. Tuy nhiên, Luật Cư trú cũng bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân đảm bảo các quyền về tự do cư trú và tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú.

Đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng các quy định thông thoáng của Luật Cư trú để đăng ký thường trú tại nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương, gây mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội, tạo sức ép về cơ sở hạ tầng, giao thông, trường học, bệnh viện, điện, nước; đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý cư trú.

Một nội dung mới so với Luật Cư trú hiện hành là dự thảo Luật quy định công dân có nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình sẽ thuộc một trong những trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng: nếu chỉ quy định việc có nhà ở thuộc sở hữu của mình là điều kiện duy nhất để được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương mà không tính đến việc người dân có thực sự cư trú thường xuyên ở đó không là vấn đề cần phải được cân nhắc kỹ vì bản chất của đăng ký thường trú là đăng ký việc cư trú cho những người sinh sống thường xuyên, ổn định, không thời hạn tại nơi đăng ký thường trú.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị không nên quy định xóa đăng ký thường trú đối với những người phải chấp hành hình phạt tù tại cơ sở giam giữ. Bởi vì quy định này không bảo đảm yêu cầu về mục đích giáo dục người phạm tội cũng như tính nhân văn của biện pháp này, gây khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng của người phạm tội sau khi chấp hành hình phạt tù, nhất là đối với những người chỉ phải chấp hành hình phạt tù trong thời gian ngắn.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với cơ quan trình dự án và các cơ quan hữu quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2013).

Tiếp tục phiên họp thứ 15, chiều 26-2, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012, với tổng số vốn giai đoạn 2012-2015 là 5.524,181 tỉ đồng, trong đó kế hoạch năm 2012 là 927,544 tỉ đồng cho các dự án trên của 3 bộ. Số vốn trái phiếu Chính phủ này nằm trong tổng số 225 ngàn tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 đã được Quốc hội thông qua (không sử dụng số trái phiếu Chính phủ dự phòng 7.510 ngàn tỉ). Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2012-2015 được giao 2.427,106 tỉ đồng, trong đó kế hoạch năm 2012 là 523 tỉ đồng. Bộ Y tế giai đoạn 2012-2015 được giao 2.886,075 tỉ đồng, trong đó, kế hoạch năm 2012 là 373,544 tỉ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015 được giao 211 tỉ đồng, trong đó kế hoạch năm 2012 là 31 tỉ đồng.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chấp thuận với báo cáo của Chính phủ về đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 các dự án trên. Các ý kiến cho rằng việc bố trí vốn phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tiếp tục thực hiện chương trình giám sát việc chống tham nhũng, lãng phí trong việc phân bổ, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong các công trình.

Cũng trong buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

K.T-PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết