21/10/2021 - 20:28

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV 

(CT) - Ngày 21-10, Ðoàn Giám sát 269 Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đến giám sát Ðảng ủy Quân sự (QS) thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ QS thành phố, chương trình công tác toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy… tham dự Ðoàn giám sát.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi giám sát Đảng ủy QS thành phố. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi giám sát Đảng ủy QS thành phố. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thời gian qua, Ðảng ủy, BTV Ðảng ủy QS thành phố và các đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết trong toàn đảng bộ và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cấp ủy Ðảng về công tác xây dựng Ðảng; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng ở các cấp… Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, chương trình, kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu, đề ra; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ðảng ủy QS thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ðảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có trình độ, năng lực, làm nòng cốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, tiếp tục tham mưu Thành ủy, BTV Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện ủy trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương Quân đội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025… Song song đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết