30/07/2012 - 21:42

Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2012)

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng

Qua đợt học tập, quán triệt NQTW4, hầu hết cán bộ, đảng viên TP Cần Thơ đều tin tưởng và đồng thuận với chủ trương và các giải pháp về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đề ra trong Nghị quyết. Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên các ban, ngành huyện Thới Lai học tập NQTW4.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn hơn 82 năm qua, công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” (NQTW4) cũng xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong 4 nhóm giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Quán triệt quan điểm đó, các cấp ủy đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị và định hướng tư tưởng trong việc triển khai thực hiện NQTW4, qua đó đã tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về thực hiện Nghị quyết này.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CB, ĐV

Nhằm triển khai thực hiện NQTW4 đạt kết quả cao nhất, cuối tháng 3-2012, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Cần Thơ tham mưu cho Thành ủy Cần Thơ tổ chức 3 hội nghị quán triệt NQTW4 cho cán bộ chủ chốt của thành phố, cán bộ hưu trí thuộc diện Thành ủy quản lý và cán bộ trí thức - khoa học, văn nghệ sĩ - báo chí trên địa bàn thành phố. Đồng thời, BTG Thành ủy tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo, ban hành hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc tiến hành triển khai quán triệt NQTW4 cho CB, ĐV đúng theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của BTG Thành ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy và cấp ủy đảng cơ sở đã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt NQTW4 tới CB, ĐV nghiêm túc. Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng BTG Huyện ủy Vĩnh Thạnh, sau khi có sự chỉ đạo của cấp trên, BTG Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt NQTW4 cho CB, ĐV. Đến cuối tháng 5-2012, toàn huyện đã tổ chức được 27 hội nghị quán triệt, với 2.384 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; trong đó 1.265 đảng viên (đạt 98,83% tổng số đảng viên toàn huyện), 1.119 lượt cán bộ ngoài Đảng. Đồng chí Trần Tuấn Linh, đảng viên Chi bộ ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, bộc bạch: “Qua tham gia quán triệt NQTW4, tôi tin tưởng, với những nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đảng ta sẽ trong sạch, vững mạnh hơn. Bản thân tôi đã sẵn sàng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết này...”.

Ở quận Ninh Kiều, việc quán triệt NQTW4 cho CB, ĐV cũng được BTG Quận ủy tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai kịp thời, đúng kế hoạch. Đồng chí Trang Thị Hiếu, Trưởng BTG Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: Theo hướng dẫn của BTG Thành ủy, BTG Quận ủy đã tham mưu cho Quận ủy tổ chức 3 hội nghị quán triệt NQTW4 cho CB chủ chốt và CB, ĐV các ban, ngành cấp quận; tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo Đảng ủy 13 phường triển khai 20 hội nghị quán triệt NQTW4 cho CB, ĐV ở cơ sở. Đến giữa tháng 5-2012, toàn quận đã có 4.693 CB, ĐV (đạt tỷ lệ 97% tổng số CB, ĐV) được quán triệt NQTW4... Qua quán triệt, hầu hết CB, ĐV đều đã tin tưởng và nâng cao ý thức trong thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, bộc bạch: “Được nghiên cứu NQTW4, tôi rất tâm đắc các nhóm giải pháp Ban Chấp hành Trung ương đề ra, nhất là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Với vai trò là người đứng đầu của cấp ủy phường, tôi đã sẵn sàng để thực hiện đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của các CB, ĐV để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...”.

Không chỉ BTG Huyện ủy Vĩnh Thạnh, BTG Quận ủy Ninh Kiều, theo đánh giá của BTG Thành ủy, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của BTG Thành ủy, hầu hết các cấp ủy đảng đều thực hiện việc tổ chức quán triệt NQTW4 cho CB, ĐV kịp thời, đúng kế hoạch. Tính đến cuối tháng 5-2012, toàn thành phố đã tổ chức được 288 hội nghị quán triệt NQTW4 cho 32.984 ĐV (đạt 98,7% tổng số ĐV của Đảng bộ thành phố). Sau khi được quán triệt, hầu hết các CB, ĐV đã nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của NQTW4. Từ đó, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động của CB, ĐV trong toàn đảng bộ về thực hiện NQTW4.

QUAN TÂM ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHO CB, ĐV

Theo báo cáo của BTG Thành ủy Cần Thơ, qua đợt học tập, quán triệt NQTW4, đa số CB, ĐV trong Đảng bộ thành phố đều tin tưởng vào các chủ trương, giải pháp về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đề ra trong NQTW4. Tuy nhiên, vẫn còn một số CB, ĐV băn khoăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết như: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này có làm triệt để, đến nơi đến chốn không? Việc lựa chọn, đánh giá, bố trí cán bộ trong thời gian tới có đúng với tinh thần Nghị quyết đề ra không? Việc tổ chức chất vấn trong Đảng có được thực hiện nghiêm túc không? Làm sao để CB, ĐV và người đứng đầu từ Trung ương đến cơ sở minh bạch trong kê khai tài sản?... Tâm trạng và những băn khoăn của CB, ĐV đã được các cấp ủy đảng quan tâm phân tích, kịp thời định hướng tư tưởng, góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận trong thực hiện.

Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng BTG Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tại các hội nghị quán triệt NQTW4 của huyện, CB, ĐV đã có 154 ý kiến đóng góp. Hầu hết các ý kiến đóng góp đều tin tưởng NQTW4 sẽ tạo được chuyển biến tích cực, khắc phục được hạn chế, yếu kém trong xây dựng Đảng hiện nay. Tuy nhiên, không ít ý kiến còn băn khoăn như: Tới đây làm sao để cấp dưới không ngại đụng chạm, bị trù dập khi đóng góp ý kiến cho cấp trên? Làm sao để công tác tự phê bình và phê bình không qua loa, chiếu lệ, không gây mất đoàn kết nội bộ?... Những băn khoăn này đã được người đứng đầu cấp ủy phân tích và định hướng tư tưởng nên hầu hết CB, ĐV đã tin tưởng và an tâm. Đồng chí Dương Hữu Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng BTG Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nói: “Tại hội nghị quán triệt NQTW4, qua chia tổ thảo luận, CB, ĐV của trường đóng góp hơn 400 ý kiến. Đa số đều cho rằng, chủ trương và các nhóm giải pháp đề ra trong NQTW4 là rất kịp thời, phù hợp. Tuy nhiên, một số CB, ĐV băn khoăn, việc thực hiện có triệt để, đến nơi, đến chốn hay không? Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị có dám nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hay không? Những khuyết điểm trong công tác cán bộ có được khắc phục triệt để hay không?... Những ý kiến của CB, ĐV đặt ra đã được lãnh đạo Đảng ủy phân tích thấu đáo, nên những CB, ĐV này đã an tâm, tin tưởng hơn”.

Không chỉ định hướng tư tưởng trong các hội nghị quán triệt nghị quyết, thời gian qua, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, cấp ủy và BTG các cấp cũng đã kịp thời định hướng tư tưởng cho nhiều CB, ĐV còn hoài nghi về việc tổ chức thực hiện NQTW4. Đồng chí Trang Thị Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: “Qua các đợt giao ban an ninh tư tưởng của BTG Quận ủy tổ chức, các cuộc hội họp và đợt đối thoại trực tiếp với CB, ĐV... BTG Quận ủy cũng đã nắm bắt được những thông tin liên quan đến tư tưởng của CB, ĐV và nhân dân trong tổ chức thực hiện NQTW4. Qua đó, BTG Quận ủy đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Quận ủy và chỉ đạo BTG cấp dưới phân tích, định hướng tư tưởng, từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận trong CB, ĐV”. Ở quận Bình Thủy, sau khi quán triệt NQTW4, hầu hết CB, ĐV đều tin tưởng NQTW4 lần này sẽ khắc phục được những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, một số CB, ĐV vẫn hoài nghi về hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng BTG Đảng ủy phường Trà An, quận Bình Thủy, nói: “Qua nắm bắt tư tưởng của CB, ĐV sau đợt học tập, quán triệt NQTW4, một số ít CB, ĐV trong phường vẫn còn băn khoăn. Trong đó, một số ít CB, ĐV e ngại rằng đợt xây dựng và chỉnh đốn Đảng lần này liệu có thực hiện một cách kiên quyết, triệt để, nhằm đạt hiệu quả như mong muốn... BTG đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy phường phân tích, định hướng tư tưởng, nên đến nay hầu hết CB, ĐV đều an tâm và tin tưởng”.

* * *

Có thể thấy rằng, nhờ chú trọng làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và định hướng tư tưởng nên việc triển khai thực hiện NQTW4 bước đầu đã tạo được sự đồng thuận CB, ĐV. Tin rằng, thời gian tới, với những nỗ lực của các cấp ủy đảng và BTG các cấp trong định hướng tư tưởng, việc triển khai thực hiện NQTW4 của Đảng bộ thành phố sẽ thắng lợi, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết