23/09/2014 - 08:34

BÌNH THỦY

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở quận Bình Thủy đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng. Qua đó, UBKT các cấp của quận đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở nhiều tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm… Từ sự tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trà Nóc họp triển khai chương trình kiểm tra, giám sát. 

Ngay từ đầu năm 2014, UBKT Quận ủy Bình Thủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung giám sát với các nội dung, như: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc triển khai, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và quận; thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; việc quy hoạch sử dụng đất đai, quản lý khai thác quỹ đất công. Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết công tác năm 2014; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng cơ bản; công tác lãnh đạo thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị và cải cách hành chính; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc lãnh, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác khắc phục kết luận của Đoàn Kiểm toán năm 2013.

Đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, cho biết: “Cùng với việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và thực hiện Chương trình giám sát, kiểm tra, từ đầu năm đến nay, UBKT Quận ủy Bình Thủy đã xây dựng Chương trình giám sát, kiểm tra, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa vi phạm”. Trong đó, UBKT Quận ủy giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch năm. UBKT Quận ủy cũng thực hiện giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về xây dựng nếp sống văn minh, trật tự kỷ cương đô thị ở phường An Thới; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và vai trò người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với phường Thới An Đông; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu tài chính, tài sản công và đồng chí đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao ở Chi bộ Trung tâm Văn hóa thể thao quận, Mặt trận quận… UBKT Quận ủy cũng xây dựng Chương trình kiểm tra về tài chính Đảng đối với Đảng ủy phường Long Tuyền và kiểm tra việc thực hiện thông báo kết luận kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2013 đối với Đảng ủy phường An Thới; kiểm tra việc thu, chi, đăng nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 12 đảng ủy và 26 chi bộ cơ sở; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an quận…

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được UBKT Quận ủy thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, UBKT Quận ủy đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Trong đó, khai trừ 2 đảng viên vi phạm pháp luật về tội làm môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cảnh cáo 3 đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức và chấp hành chỉ thị, nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong quận cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Trà Nóc, từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy phường tăng cường giám sát công tác cấp phát quà Tết; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết; quy trình hiệp thương, bầu cử trưởng khu vực; phối hợp giám sát xây dựng nhà đại đoàn kết và công tác chăm lo cho các hộ dân tộc; việc tổ chức bắt thăm lô nền của 23 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 91; công tác triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Ngoài ra, UBKT Đảng ủy phường cũng kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với bộ phận tài chính và một của phường; việc vận động, quản lý thu, chi các loại quỹ của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường; tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện trật tự kỷ cương đô thị đối với chi bộ khu vực 1. Đồng chí Thanh Triều cho biết: “Nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy phường không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật”. Theo lãnh đạo UBKT Quận ủy, từ đầu năm đến nay, qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã phát hiện và tiến hành xử lý 14 đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong đó kỷ luật bằng hình thức khiển trách 13 trường hợp, cách chức 1 trường hợp với các nội dung như sinh con thứ 3, nhận tiền hoa hồng trái quy định, vi phạm trong việc quản lý ngân sách nhà nước, mua và sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để lập hồ sơ học tập, nâng cao trình độ văn hóa lý luận, gả con cho người nước ngoài…

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra trong thời gian tới, theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, UBKT Quận ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình giám sát, kiểm tra năm 2015. Trong đó, UBKT Quận ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Điều lệ Đảng quy định; chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo không để tồn đọng; nắm tình hình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là các nhân sự quy hoạch chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới; giám sát việc đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2014 đối với một số tổ chức đảng trực thuộc…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết