17/03/2010 - 09:38

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý trong hoạt động xuất bản

Ngày 16-3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ xuất bản và phát hành năm 2010.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý trong hoạt động xuất bản. Triển khai thực hiện nghiêm túc 3 Quy định mới của Ban Bí thư mới ban hành về Chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung xuất bản phẩm; về Trách nhiệm, quyền hạn và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản; về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông với các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản; đề cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan chủ quản, của lãnh đạo nhà xuất bản, đặc biệt vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các nhà xuất bản cũng tập trung vào việc rà soát lại mô hình hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về mô hình, tổ chức, cơ chế chính sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhà xuất bản...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết