16/08/2017 - 21:29

Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

(CT)-UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 9-8-2017).

Theo đó, thành phố tập thực hiện các giải pháp nhằm hướng đến nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa. Xây dựng ngành hàng hóa chủ lực, vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Xây dựng nguồn giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp của thành phố và cung ứng các tỉnh vùng ĐBSCL. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực tại địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cụ thể được thành phố đặt ra là đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân từ 3,5%/năm trở lên. Tỷ lệ tăng vốn đầu tư trong nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 đạt trung bình 17%/năm. Đến năm 2020,  100% số xã trên địa bàn thành phố  đạt tiêu chí xã nông thôn mới. 

Để đạt các mục tiêu trên, thành phố tiến hành xây dựng vùng lúa chất lượng cao liên kết theo cánh đồng lớn, vùng rau an toàn gắn với nhu cầu thị trường, phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, ven đô thị, vùng cây ăn trái đặc sản kết hợp du lịch sinh thái, vùng chăn nuôi liên kết đảm bảo an toàn sinh học, vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết