12/09/2017 - 21:42

Tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND (ngày 6-9-2017) “Triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Theo Kế hoạch 140, UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ chỉ đạo các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn xây dựng Phương án cơ cấu lại Quỹ Tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 và phê duyệt phương án do các Quỹ xây dựng. NHNN Chi nhánh thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng; theo dõi sát thị trường tài chính, tiền tệ trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, đơn vị có liên quan thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách về giải pháp cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu để tạo tính thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội. UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND quận, huyện rà soát, khắc phục và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết