09/10/2009 - 09:25

Tái cấu trúc và phát triển doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại Diễn đàn “Tái cấu trúc và phát triển doanh nghiệp Nhà nước” được tổ chức, ngày 8-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt nhấn mạnh: Ngày 1-7-2010, Luật Doanh nghiệp nhà nước sẽ hết hiệu lực. Toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước hiện tại sẽ phải chuyển đổi hình thức để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Khung khổ pháp lý mới và mô hình tổ chức mới tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, cũng như đối với các nhà hoạch định chính sách và quản lý kinh tế. Đây sẽ là vấn đề cần được thảo luận để có sự đột phá trong cấu trúc của doanh nghiệp nhà nước, tạo dựng được khu vực kinh tế nhà nước thực sự vững mạnh và cạnh tranh, đủ sức gánh vác trọng trách chủ lực của nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Tính đến nay, cả nước có khoảng 1.500 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước. Phần lớn các doanh nghiệp này đang hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu, chủ chốt của nền kinh tế như dầu khí, điện lực, xi măng, sắt thép, khai khoáng..., chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản xuất công nghiệp, GDP và nguồn thu ngân sách (tuy các tỷ trọng này đang trong xu hướng giảm dần).

Theo các chuyên gia kinh tế, thời điểm chuyển đổi đã rất gần. Không những thế, cơ hội, động lực để chuyển mạnh, tạo nên những bước thay đổi dài hơn, sâu hơn trong cấu trúc của doanh nghiệp nhà nước đang hội tụ các điều kiện quan trọng. Diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu kinh tế và các doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ quan điểm và kiến nghị các nội dung liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết