22/04/2015 - 21:16

Các cấp ủy đảng quận Ninh Kiều

Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, các cấp ủy đảng ở quận Ninh Kiều tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội (ĐH) đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, có 10 tổ chức cơ sở đảng trong quận đã tổ chức thành công ĐH đảng.

Toàn quận Ninh Kiều có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Trong đó, có 20 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ, Quận ủy Ninh Kiều xây dựng Kế hoạch 80-KH/QU chỉ đạo ĐH đảng các cấp và tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt trong toàn đảng bộ quận. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Quận ủy cũng cụ thể hóa và triển khai, quán triệt cho các tổ chức đảng trực thuộc. Quận ủy chọn Đảng bộ phường An Hòa và An Khánh tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở; riêng Đảng bộ phường An Khánh thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư phường. Căn cứ kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ phường An Hòa và phường An Khánh đã xây dựng kế hoạch ĐH cấp mình, lập các tiểu ban phục vụ ĐH, phân công rõ trách nhiệm đối với từng thành viên Ban Thường vụ và các ngành của phường trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đại hội, các Ban Xây dựng Đảng của Quận ủy chủ động phối hợp với Đảng ủy phường An Hòa và An Khánh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị ĐH.

Các đảng viên phường An Khánh biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. 

Qua trao đổi, đồng chí Trang Thị Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Hòa, cho biết: “Là đơn vị được Quận ủy chọn tổ chức ĐH điểm nên Đảng ủy phường chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt công tác để tổ chức thành công ĐH. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng quy trình, hướng dẫn của trên về khâu rà soát bổ sung quy hoạch đến việc xây dựng đề án, phương án nhân sự gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND phường. Phương án nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành đảng bộ khóa mới bảo đảm được yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền trước và trong ĐH được chú trọng, thu hút được sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Đảng ủy cũng chỉ đạo phát động các phong trào thi đua chào mừng ĐH đảng các cấp. Qua đó, đảng bộ đã phối hợp tổ chức bàn giao 2 căn nhà đồng đội cho cựu thanh niên xung phong và nhà đại đoàn kết cho hộ dân tộc Khmer nghèo; vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để Dự án Nâng cấp đô thị được triển khai thực hiện ở một số tuyến hẻm, bờ kè trên địa bàn phường; ra mắt đoạn đường an toàn giao thông ở đường Nguyễn Văn Cừ…”.

Theo đánh giá của Quận ủy Ninh Kiều, ĐH đảng cấp cơ sở tại 2 điểm chỉ đạo của Quận ủy thực hiện đúng theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện kết quả đạt được; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác hợp với tình hình địa phương. Công tác thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH các cấp được thực hiện tại các chi bộ trực thuộc cũng như tại đại hội các cấp được thực hiện nghiêm túc, có nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào công tác xây dựng đảng và các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Công tác điều hành ĐH khá tốt, đúng quy tắc, phát huy dân chủ, bám sát chương trình, thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra. Kết quả bầu cử, hai đơn vị đều bầu khuyết 2 cấp ủy viên. Đảng bộ phường An Hòa bầu 13 cấp ủy viên, Ban Thường vụ 3 đồng chí (khuyết 2 đồng chí); Đảng bộ phường An Khánh bầu 11 cấp ủy viên, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Cấp ủy khóa mới cả 2 đơn vị đều đổi mới hơn 1/3 và đảm bảo 3 độ tuổi theo quy định của Trung ương. Cấp ủy phường An Hòa có 46,15% nữ, cán bộ trẻ 61,53%, Ban Thường vụ có 66,66% nữ; cấp ủy phường An Khánh có 9,09% nữ, cán bộ trẻ 27,27%).

Sau ĐH điểm, đến nay, có 10/26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức xong ĐH đảng cấp cơ sở. Theo đồng chí Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ hai ĐH điểm, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thành cơ bản ĐH đảng bộ cấp cơ sở vào ngày 19-5-2015. Trong đó, báo cáo chính trị, nội dung phải sát hợp với các đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và cần nêu rõ những giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong ĐH cần dành thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đảm bảo cấp ủy khóa mới có đủ điều kiện, cơ cấu hợp lý, cán bộ đạt từ 15% trở lên và cán bộ trẻ đạt từ 10% trở lên. Việc bầu cử trong ĐH phải thực hiện đúng quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, ngoài những đơn vị đã tổ chức ĐH, các tổ chức cơ sở đảng còn lại cũng chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công ĐH đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Ly Ly, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đảng, đoàn thể quận Ninh Kiều, cho biết: “Đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành dự thảo văn kiện ĐH. Đảng ủy xây dựng xong đề án nhân sự cấp ủy khóa mới dự kiến sẽ giới thiệu 13 đồng chí ứng cử vào Ban Chấp hành để bầu 11 đồng chí, trong đó có 7 nữ”.

Theo đồng chí Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, việc chuẩn bị ĐH đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được các tiểu ban phục vụ ĐH tập trung thực hiện. Quận ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời tham mưu cho Thành ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là cơ sở đánh giá và xây dựng mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2015-2020. Quận ủy hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đang lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, trí thức…sau đó xin ý kiến của Thành ủy và dự kiến đầu tháng 7-2015 sẽ ĐH cấp quận. Về công tác nhân sự, Quận ủy thực hiện đúng theo quy trình, được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Trong đó, đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu và đổi mới so với nhiệm kỳ trước.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết