11/09/2017 - 22:14

Siết chặt quy định đối với ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe

(TTXVN)-  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Thông tư áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan; có hiệu lực thi hành từ ngày 23-10-2017.

Đối với các ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe (y dược), Thông tư 22 nêu rõ những quy định về chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện về cơ sở thực hành.

Theo đó, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định. Mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy. Thông tư 22 cũng quy định cụ thể số tiến sĩ tối thiểu thuộc từng lĩnh vực phải có và điều kiện về cơ sở thực hành đối với từng ngành: Y đa khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng.

Ngoài ra, thông tư còn quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo; trình tự, thủ tục đăng ký mở ngành đào tạo; thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; xem xét và ra quyết định mở ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo; thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; trách nhiệm của cơ sở đào tạo, Hội đồng thẩm định và đơn vị có người được mời tham gia Hội đồng thẩm định; trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định chuyển tiếp…

Chia sẻ bài viết