01/08/2008 - 08:12

Các tỉnh-thành phía Nam

Sắp xếp lại sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trái cây

Ngày 31-7-2008, Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam kết hợp với Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị đánh giá về hiện trạng, giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái ở các tỉnh, thành phía Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những mặt tồn tại cần được quan tâm khắc phục trong sản xuất cây ăn trái phía Nam như: tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, không chuyên canh, chất lượng trái cây không đồng đều, chưa áp dụng tốt quy trình kỹ thuật canh tác theo hướng GAP, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch còn lạc hậu... Để đạt mục tiêu phấn đấu nâng diện tích cây ăn trái lên gần 540.000 ha, sản lượng 6,5 triệu tấn/năm, các đại biểu thống nhất các giải pháp: rà soát quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng vùng trọng điểm, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất gắn liền với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Các tỉnh, thành phía Nam hiện có hơn 460.000 ha cây ăn trái, chiếm 59% diện tích cây ăn trái cả nước, sản lượng mỗi năm gần 4 triệu tấn. Nhà vườn chú trọng trồng các loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao, xuất khẩu mạnh như: xoài, nhãn, vú sữa, thanh long, bưởi... Nhưng đầu ra của sản phẩm vẫn còn khó khăn do khả năng cạnh tranh ở thị trường ngoài nước hạn chế, giá trị xuất khẩu ở mức thấp.

CHU TRINH

Chia sẻ bài viết