26/03/2020 - 07:09

QUẬN CÁI RĂNG

Sẵn sàng đại hội đảng bộ cấp cơ sở 

Các cấp ủy đảng quận Cái Răng đã chuẩn bị điều kiện để tổ chức đại hội (ĐH) đảng bộ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, các bước chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng ĐH đảng bộ cơ sở và cấp quận.

Đảng ủy phường Ba Láng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội với đoàn kiểm tra của Quận ủy.

Theo đồng chí Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, 134 chi bộ đã tổ chức thành công ĐH theo đúng tiến độ. Hiện nay, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy đã và đang tích cực chuẩn bị để tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở đúng kế hoạch. Quận ủy Cái Răng chọn Đảng bộ phường Ba Láng và Chi bộ Phòng Kinh tế trực thuộc Đảng bộ quận tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm; chọn Đảng bộ phường Hưng Thạnh, Đảng bộ Hưng Phú bầu trực tiếp Bí thư.

Quận ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị ĐH Đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy. Đồng chí Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: “Đảng ủy phường đã xây dựng hoàn chỉnh báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ phường; đã xây dựng đề án và danh sách dự kiến nhân sự ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí”. Công tác tuyên truyền ĐH đã được triển khai, như: chuẩn bị pano, cờ, băng rôn treo trên tuyến đường Nguyên Hồng và các khu vực; tập hợp hình ảnh tư liệu phục vụ ĐH; tổ chức trưng bày trái cây tại ĐH; xây dựng phóng sự trình chiếu tại ĐH; tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, trên đài truyền thanh phường...

Tại Chi bộ Phòng Kinh tế, các mặt công tác để tổ chức ĐH được chuẩn bị chu đáo. Theo đồng chí Trần Văn Thậm, Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế, chi bộ đã hoàn chỉnh văn kiện, nhân sự,... sẵn sàng tổ chức ĐH. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND quận điều hành trên lĩnh vực, như: trợ giá cây giống cho nông dân; vận động nhân dân xây dựng nhà lưới, đầu tư hệ thống tưới phun sản xuất rau an toàn gắn với xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm; phối hợp nâng cấp, sắp xếp các chợ truyền thống, góp phần tạo thuận lợi mua bán cho tiểu thương và người dân, nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển du lịch… Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với việc chuẩn bị ĐH Đảng cấp cơ sở, Quận ủy cũng tập trung chuẩn bị ĐH Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Huỳnh Hiếu Trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, việc xây dựng văn kiện ĐH Đảng bộ quận được thực hiện đúng theo quy trình, đang lấy ý kiến để chỉnh sửa hoàn chỉnh. Ngoài ra, Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp bằng nhiều hình thức: trên hệ thống phát thanh từ quận đến cơ sở, trên hệ thống thông tin điện tử quận, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trong các cuộc họp…

Theo đồng chí Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, nhìn chung, các cấp ủy cơ sở tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ĐH đúng kế hoạch. Bên cạnh việc hoàn tất văn kiện, Tiểu ban nhân sự đã rà soát, lựa chọn nhân sự cấp quận khóa mới là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Sau ĐH điểm ở Đảng bộ phường Ba Láng và Chi bộ Phòng Kinh tế, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy sẽ đồng loạt tổ chức ĐH đến đầu tháng 5-2020. ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành trong tháng 7-2020.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết