12/12/2017 - 15:09

Ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng 

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) trang trọng tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định: Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín, vị thế tham mưu chiến lược và nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược Quốc phòng trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công tác thông tin, lý luận khoa học và chính trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng.

Tạp chí Chiến lược Quốc phòng có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phương hướng phát triển Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trao đổi, phổ biến thông tin về khoa học, nghệ thuật quân sự, phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng và các mặt chuẩn bị bảo đảm khác phục vụ chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Chiến lược Quốc phòng cần quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy, chỉ huy Viện Chiến lược Quốc phòng để xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý phối hợp và các quy định để Tạp chí đi vào hoạt động ổn định theo đúng các quy định của pháp luật. Từng bước kiện toàn, xây dựng, nâng cao năng lực, nghiệp vị của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo hướng chính quy, chuyên nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ công tác viên rộng khắp và có chất lượng để nâng cao chất lượng Tạp chí cả về nội dung và hình thức.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng

Chia sẻ bài viết