22/11/2019 - 20:44

Quốc hội thông qua 3 luật 

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

(TTXVN)- Với 89,23% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong phiên họp chiều 22-11. Cũng trong phiên họp này, với 91,51% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; và với 91,72% số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1- 7- 2020. Đáng chú ý, theo quy định tại Điều 4 về Điều khoản chuyển tiếp: Từ ngày Luật này có hiệu lực cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính, cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh, số lượng Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban của Ban của HĐND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (Luật hiện hành).

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều (tăng 2 chương, 12 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có nhiều quy định mới về quyền, nghĩa vụ của công dân liên quan đến việc xuất, nhập cảnh.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều. Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

w Cũng trong ngày 22-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Quốc hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết