22/10/2011 - 08:52

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Lưu trữ và Luật Đo lường

(TTXVN)- Ngày 21-10-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật lưu trữ và Luật đo lường.

Về dự án Luật lưu trữ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lưu trữ. Trong buổi làm việc đã có 15 lượt đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật; về nguyên tắc quản lý lưu trữ; việc quản lý tài liệu thuộc Phông lưu trữ; chính sách của Nhà nước về lưu trữ; quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ; về tổ chức lưu trữ; về Hội đồng xác định giá trị tài liệu; về sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử; về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức; về xã hội hóa hoạt động dịch vụ lưu trữ và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ...

Về dự án Luật Đo lường, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đo lường của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đo lường. Trong buổi làm việc đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật; những hành vi bị cấm; chính sách xã hội hóa đối với hoạt động đo lường; hệ thống chuẩn đo lường; hợp tác quốc tế trong hoạt động đo lường; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Thứ bảy, ngày 22-10-2011 và chủ nhật, ngày 23-10-2011, Quốc hội nghỉ làm việc.

Thứ hai, buổi sáng Quốc hội làm việc ở tổ; buổi chiều Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận về dự án Luật khiếu nại.

Chia sẻ bài viết