23/06/2015 - 20:46

Quốc hội thảo luận dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) và Luật trưng cầu ý dân

(TTXVN) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 23/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá v iệc xây dựng dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) phải bảo đảm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành chính có tính khả thi, dân chủ, công khai, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tố tụng hành chính.

* Không mở rộng thẩm quyền của Toà án đối với khiếu kiện hành chính

Thảo luận về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng Luật tố tụng hành chính được ban hành năm 2010 đã mở rộng thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân đối với các khiếu kiện hành chính. Vì vậy, cần giữ như quy định hiện hành, nhưng cần quy định việc loại trừ cả quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân và quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân để bảo đảm tính khả thi.

Khoản 1 Điều 32 quy định: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây: Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của luật; Quyết định, hành vi của Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng; Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.”. Đại biểu Đặng Công Lý (Bình Định) phân tích: so với luật hiện hành tại Điều 28, dự thảo bổ sung “cần quy định việc loại trừ cả quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân và quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân để bảo đảm tính khả thi”. Quy định này phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi. Đối với một số ý kiến đề nghị cần mở rộng hơn nữa thẩm quyền của Toà án đối với khiếu kiện hành chính. Cụ thể là Toà án có thẩm quyền giải quyết cả khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức kể cả các quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức (mà không chỉ giới hạn quyết định kỷ luật buộc thôi việc như hiện nay), đại biểu Đặng Công Lý có quan điểm không cần quy định mở rộng hơn nữa, vì như vậy sẽ can thiện quá sâu vào quản lý hành chính nhà nước của cơ quan tổ chức . Quy định như dự thảo luật là hợp lý.

Tán thành quan điểm này, đ ại biểu Huỳnh Ngọc Ánh (T hành phố Hồ Chí Minh) đề nghị gi ữ nguyên như hiện hành là phù hợp , không nên quy định thêm về thẩm quyền giải quyết khiếu kiện về quyết định hành chính v à hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan tổ chức . Theo đại biểu không nên quy định thêm vì phạm vi quá rộng, can thiệp quá sâu vào quản lý hành chính nhà nước của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng tới hoạt động tự do, tự chủ, tự quản của cơ quan tổ chức này. Đối với khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã được quy định trong Pháp lệnh trình tự xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nhiều ý kiến tán thành với việc loại trừ các khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ra khỏi đối tượng khởi kiện các vụ án hành chính như quy định trong dự thảo Luật.

Đối với việc khởi kiện quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân, đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh và nhiều ý kiến khác tán thành với việc loại trừ việc khởi kiện loại quyết định này ra Tòa hành chính. Đưa ra những dẫn chứng cụ thể, đại biểu phân tích nếu giao thẩm quyền cho Toà án nhân dân giải quyết khiếu kiện quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính của Toà án nhân dân sẽ dẫn đến tình trạng Tòa án vừa ra quyết định xử lý hành chính vừa tiến hành thụ lý để giải quyết vụ án hành chính đối với chính quyết định của Tòa án. Việc đó không bảo đảm tính khách quan.

* Ý kiến khác nhau về mở rộng thẩm quyền cho T oà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nội dung về phân định thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được nhiều đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận sáng nay.

Qua thảo luận, một số ý kiến không tán thành quy định mở rộng thẩm quyền cho T oà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử sơ thẩm các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện như dự thảo Luật. Theo đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng), quy định này không phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp đã nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về mở rộng thẩm quyền cho Toà án nhân dân cấp huyện. Đồng thời, quy định như vậy không đề cao được vai trò, bản lĩnh của đội ngũ thẩm phán T oà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương trong giải quyết sơ thẩm án hành chính. Đại biểu Huỳnh Nghĩa đánh giá hầu hết các thẩm phán cấp huyện đều có năng lực, lập trường rõ ràng, xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Quy định như dự thảo luật là không thuyết phục, đi ngược lại tiến trình cải cách tư pháp. Đại biểu đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét thấu đáo quy định này, “giữ như quy định của luật hiện hành để giảm thời gian đi lại của nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án”- đại biểu nêu rõ.

Một số đại biểu có quan điểm khác, cho rằng nên giao cho Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện để bảo đảm tính hiệu quả trong việc giải quyết các khiếu kiện này. Các ý kiến cho rằng t hực tiễn xét xử thời gian qua cho thấy việc giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đa số là khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai , là loại việc khó, phức tạp nên chất lượng giải quyết các khiếu kiện này của Toà án nhân dân cấp huyện còn hạn chế; số vụ án bị huỷ, sửa vẫn còn cao (khoảng từ 4% đến 5%/năm; trong khi đó các loại án khác chỉ khoảng trên dưới 1%/năm). Đại biểu Nguyễn Thành Bộ (Thanh Hoá) phân tích án hành chính là loại án mới so với các loại án khác (dân sự, hình sự) vì vậy, thẩm phán cấp huyện chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết án hành chính. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, đại biểu đánh giá các khiếu kiện phần lớn liên quan tới lĩnh vực đất đai. Đây là vấn đề khó, yêu cầu thẩm phán phải có kiến thức chuyên sâu. Đại biểu Bộ cho rằng tỷ lệ án huỷ, sửa của Toà án nhân dân cấp huyện còn cao do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân do thẩm pháp cấp huyện còn có sự e ngại, nể nang trong xử lý. Vì vậy, theo đại biểu nên giao cho Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện để bảo đảm tính hiệu quả trong việc giải quyết các khiếu kiện này.

* Tán thành quy định về thủ tục rút gọn

Nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung quy định về thủ tục rút gọn và điều kiện áp dụng thủ tục trong dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Bản án, quyết định sơ thẩm theo thủ tục rút gọn bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn được áp dụng ở cả giai đoạn xét xử sơ thẩm và giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hành chính. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về các trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm theo thủ tục rút gọn; bản án quyết định theo thủ tục rút gọn có hiệu lực pháp luật bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hủy và giao hồ sơ cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm giải quyết lại vụ án, thì trường hợp nào tiếp tục được áp dụng thủ tục rút gọn; trường hợp nào được giải quyết theo thủ tục thông thường.

Tại phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về nội dung: địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính ; thi hành án hành chính …

Theo chương trình, chiều nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Trưng cầu dân ý.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật trưng cầu ý dân nhằm kịp thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia vào các công việc của Nhà nước, trực tiếp thể hiện quyền làm chủ của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước.

* Chưa thống nhất về phạm vi trưng cầu ý dân

Đối với quy định về phạm vi trưng cầu ý dân vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau. Các đại biểu Trần Xuân Hòa ( Quảng Ninh ), Trần Hồng Thắm ( Cần Thơ ), Hà Minh Huệ (Bình Thuận), Trần Ngọc Vinh ( Hải Phòng )... thể hiện sự tán thành với quy định của dự án Luật: các cuộc trưng cầu ý dân được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đại biểu Trần Ngọc Vinh nêu rõ: Điều này phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân của Quốc hội. Đồng thời, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân phải là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định, còn những vấn đề mang tính địa phương hoặc khu vực thì áp dụng hình thức lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị dự án Luật cần bổ sung quy định những tài sản hoặc lĩnh vực do Chính quyền địa phương quản lý nhưng mang tầm quốc gia (Vịnh Hạ Long, hang động ở Quảng Bình...) do Trung ương tổ chức trưng cầu ý dân, lấy ý kiến người dân ở toàn quốc.

Không cùng quan điểm, đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) đặt vấn đề: Tính chất và hiệu quả pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân hoàn toàn khác so với trưng cầu ý dân. Trong khi hoạt động trưng cầu ý dân được thực hiện theo một quy trình, thủ tục chặt chẽ, kết quả đó có ý nghĩa quyết định thì hoạt động lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đơn giản, tỷ lệ % lựa chọn không được chú trọng, quyền quyết định thuộc về các cơ quan có thẩm quyền. Nếu quy định chỉ trưng cầu ý dân đối với phạm vi cả nước sẽ dẫn đến không công bằng, quyền thực thi của người dân địa phương không được thực thi đầy đủ mặc dù những vấn đề đặt ra có ý nghĩa quyết định sống còn bức xúc của địa phương. Vì vậy, phạm vi trưng cầu ý dân của dự án Luật cần được tổ chức ở tầm quốc gia và cả địa phương. Đây cũng là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định).

Đối với những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân, các đại biểu Trần Hồng Thắm (Cần Thơ), Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng nội dung đưa ra trưng cầu ý dân có ý nghĩa quan trọng, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong tham gia vào các công việc của Nhà nước. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể những vấn đề nào phải đưa ra trưng cầu ý dân phụ thuộc vào yêu cầu và điều kiện hoàn cảnh tại từng thời điểm nhất định, khó có thể quy định cụ thể trong Luật. Do đó, trong Luật nên quy định một cách khái quát, mang tính nguyên tắc những vấn đề có thể được đề nghị đưa ra trưng cầu ý dân.

Về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) nêu rõ: những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân là hết sức quan trọng, vậy nếu chỉ quy định một cách khái quát, mang tính nguyên tắc hoặc quy định cụ thể cũng khó đi vào thực tiễn. Điều quan trọng là cần hỏi ý kiến trực tiếp của nhân dân xem người dân muốn tham gia vào những nội dung gì nhằm thể hiện ý chí, trách nhiệm quyền làm chủ của người dân. Đại biểu đề xuất: Quốc hội cần tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của người dân vào một số nội dung quan trọng của dự án Luật trưng cầu ý dân, trong đó có quy định về “Những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân”.

* Tăng cường vai trò, trách nhiệm của nhân dân

Liên quan đến quy định về quyền chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân,một số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với phương án chỉ quy định 4 cơ quan có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, đó là Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), Trần Hồng Thắm (Cần Thơ), Lưu Thành Công (Vĩnh Long) lại đề nghị ngoài 4 cơ quan trên, cần bổ sung Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ; tăng cường sự đồng thuận xã hội. Điều này cũng tạo thêm kênh thông tin cho Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời cũng tạo cơ sở pháp lý của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần rà soát kỹ các nội dung; bổ sung thêm các quy định tăng cường sự tham gia, trách nhiệm của người dân. Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) kiến nghị dự án Luật cần bổ sung quy định về cơ chế và hoạt động giám sát của nhân dân; bổ sung quy định công dân Việt Nam ở nước ngoài, người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) cho rằng cần bổ sung các quy định để nhân dân có quyền nêu ý kiến, bày tỏ nguyện vọng; được tiếp nhân thông tin đầy đủ; được quyền giám sát kết quả trưng cầu ý dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Quan điểm “trọng dân, tin dân” cần được thể hiện xuyên suốt trong dự án Luật. Tin dân là tin vào trí tuệ của nhân dân, thể hiện niềm tin của Quốc hội đối với nhân dân. Bên cạnh đó, việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của dân sẽ giúp người dân quan tâm đến những vấn đề hệ trọng của đất nước, nâng cao trách nhiệm của người dân.

Cũng trong phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian thảo luận về cơ quan, tổ chức phụ trách trưng cầu ý dân; về kết quả trưng cầu ý dân; về giải quyết khiếu nại về kết quả trưng cầu ý dân...

Phúc Hằng - Quỳnh Hoa

Chia sẻ bài viết