27/07/2016 - 21:52

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV:

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27-7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tuyên thệ nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. "Đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó, là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính; thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân; chăm lo xây dựng đội ngũ Thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh Nhà nước đưa ra những phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng"- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Chiều 27-7, Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Theo tờ trình, nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 27 thành viên.

Các đại biểu đã thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Trước đó, với 95,75% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Sáng 28-7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Chia sẻ bài viết