14/04/2021 - 20:15

Công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020

Quản trị công cải thiện, tăng lòng tin của người dân

TP Cần Thơ đạt 42,88 điểm, xếp thứ nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(CT) - Ngày 14-4, tại Hà Nội diễn ra hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020. Nghiên cứu PAPI do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Ðại sứ quán Ireland và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đồng tài trợ.

Theo Báo cáo PAPI năm 2020 được công bố, điểm nổi bật nhận thấy được là hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện. Ðặc biệt, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được cải thiện mạnh mẽ nhất. Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân cũng từng bước được cải thiện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, ngày càng có nhiều người dân tương tác với chính quyền cấp cơ sở, nhất là với trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và đại biểu HÐND...

Theo bảng tổng hợp kết quả PAPI năm 2020, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có điểm xếp hạng PAPI cao nhất, đạt 48,811 điểm; tỉnh Lâm Ðồng có điểm số thấp nhất, đạt 38,623 điểm. TP Cần Thơ đạt 42,88 điểm (thuộc nhóm trung bình cao), xếp hạng thứ 29/63 tỉnh, thành phố (giảm 2,82 điểm và giảm 21 bậc so với năm 2019) và xếp thứ 6/13 tỉnh, thành khu vực ÐBSCL, xếp thứ nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng như các năm trước, Báo cáo PAPI năm 2020 cung cấp kết quả chi tiết về hiệu quả hoạt động của các tỉnh trên 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử. Năm 2020, không có tỉnh, thành phố nào trong số 63 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất ở cả 8 chỉ số nội dung.

Ðại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen khẳng định: PAPI là thước đo quan trọng để các tỉnh, thành phố xem xét và cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động ở 8 lĩnh vực quản trị và hành chính công. Báo cáo PAPI năm 2020 cho thấy sự tham gia của người dân và nỗ lực chống tham nhũng có mối liên hệ tích cực với hiệu quả phòng, chống đại dịch COVID-19.

CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết