19/11/2011 - 08:12

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU LỢI, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ:

Quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội

(CT)- Ngày 18-11-2011, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN), 18/11/1930-18/11/2011; sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và tổng kết công tác Mặt trận năm 2011. Dự buổi họp mặt có đại diện lãnh đạo UB Trung ương MTTQVN, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo UBMTTQVN TP Cần Thơ qua các thời kỳ, đại diện UBMTTQVN các quận, huyện...

Tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP Cần Thơ, đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN. Trong 81 năm hình thành và phát triển, MTDTTNVN (nay là MTTQVN) luôn gắn liền với lịch sử truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, MTTQVN luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, trong thời kỳ đổi mới, UBMTTQVN các cấp TP Cần Thơ luôn đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những đóng góp của MTTQVN TP Cần Thơ qua các thời kỳ; biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQVN trong việc thực hiện các cuộc vận động lớn, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Đồng chí đề nghị MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tiếp tục hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để UBMTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò chức năng của mình, trong đó có chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Dịp này, 40 cá nhân được UB Trung ương MTTQVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”.

THÁI AN


Chia sẻ bài viết