22/10/2020 - 18:59

Quan tâm công tác phát triển đảng viên 

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành. Tổ chức Đoàn quan tâm giới thiệu những đoàn viên ưu tú để các cấp ủy đảng xem xét, chăm bồi, kết nạp Đảng. Qua đó, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Các cấp bộ Đoàn quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Trong ảnh: ĐVTN phường Trường Lạc tham gia xây dựng cầu giao thông.

Các cấp bộ Đoàn quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.
Trong ảnh: ĐVTN phường Trường Lạc tham gia xây dựng cầu giao thông.

Thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn quận Ô Môn triển khai thực hiện nhiều chương trình, phong trào, như: “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng Thanh niên”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… Qua các chương trình, phong trào, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều ÐVTN tiêu biểu đã được tổ chức Ðoàn phát hiện, biểu dương, giới thiệu cho cấp ủy Ðảng xem xét, chăm bồi, kết nạp Ðảng. Chị Nguyễn Ðào Kim Ngân (giáo viên Trường Mầm non Trường Lạc) chia sẻ: “Tháng 4-2020, tôi được Chi bộ trường tổ chức kết nạp vào Ðảng. Ðể trở thành đảng viên, 5 năm qua, tôi luôn phấn đấu trong công tác, tích cực tham gia các hoạt động ở Chi đoàn giáo viên. Chi bộ, Ban Giám hiệu trường và Ðoàn phường Trường Lạc cũng hỗ trợ tôi về nhiều mặt khi tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương”.

Có thể nói, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên luôn được các cấp bộ Ðoàn quận Ô Môn chú trọng thực hiện. Cùng với việc tổ chức các phong trào, hoạt động thực tiễn, các cấp bộ Ðoàn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp Ðảng. Hằng năm, nhân kỷ niệm các ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2), ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tổ chức Ðoàn các cấp giới thiệu và chuyển danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Ðảng. Ðây cũng là dịp để rà soát, đánh giá lại đội ngũ đoàn viên ưu tú do tổ chức Ðoàn giới thiệu. Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: “Ðối tượng tổ chức Ðoàn giới thiệu cho cấp ủy Ðảng xem xét, kết nạp mở rộng, tập trung vào những đoàn viên ưu tú là công chức, viên chức, công nhân, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, các cơ sở Ðoàn giới thiệu được 667 đoàn viên ưu tú; các cấp ủy đảng kết nạp được 441 đảng viên mới, đạt 80,2% chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017-2022”.

Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, tổ chức Ðoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng và hệ thống chính trị là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác Ðoàn ở quận Ninh Kiều. Trong đó, Ban Chấp hành (BCH) các cơ sở Ðoàn thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy Ðảng về công tác thanh niên, đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng theo định kỳ; đề xuất và báo cáo với các cấp ủy đảng cùng cấp để quy hoạch và bố trí cán bộ Ðoàn đủ năng lực phẩm chất vào các cơ quan lãnh đạo của Ðảng, chính quyền và các đoàn thể. BCH các Ðoàn cơ sở thường xuyên tổ chức cho đoàn viên học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu để trở thành đảng viên trong ÐVTN... Hằng năm, các cấp bộ Ðoàn tổ chức cho ÐVTN tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị lớn; phát động phong trào đảng viên trẻ gương mẫu; thực hiện tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét, kết nạp. Kết quả từ năm 2017 đến nay, tổ chức Ðoàn đã giới thiệu 1.145 đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét, kết nạp và đã có 342 đoàn viên được kết nạp Ðảng.

Theo anh Ðào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn, để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong ÐVTN, tổ chức Ðoàn các cấp luôn lựa chọn những đoàn viên ưu tú dựa trên các tiêu chí về hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia phong trào, hoạt động ở cơ sở… Ðến nay, tổ chức Ðoàn đã giới thiệu 2.440/8.014 đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét, kết nạp. Trong đó, có trên 500 đoàn viên được kết nạp Ðảng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn tăng cường rà soát, phân loại đoàn viên ưu tú dựa trên cơ sở chương trình rèn luyện đoàn viên. Bên cạnh đó, tổ chức Ðoàn xây dựng các chương trình, hoạt động để ÐVTN phát huy năng lực, phấn đấu trở thành đảng viên, như: ÐVTN khối trường học có chương trình “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, ÐVTN khối lực lượng vũ trang có chương trình “Hành quân xanh”, chương trình “Kỳ nghỉ hồng” của ÐVTN là công chức, viên chức… “Ðể thực hiện tốt công tác phát triển Ðảng, chúng tôi còn triển khai chủ trương 1 đảng viên đang sinh hoạt Ðoàn hỗ trợ 1 đoàn viên ưu tú. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn xác định công tác phát triển đảng viên phải chú trọng vào chất lượng. Do đó, các nội dung rèn luyện đoàn viên ưu tú luôn sát thực tế, ngắn gọn và cụ thể để các bạn phấn đấu, nỗ lực thực hiện”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết