13/01/2015 - 20:36

Quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch

Năm 2014, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ tập trung tổ chức tuyên truyền hiệu quả pháp luật đất đai, quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đất đai. Qua đó, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai tại địa phương.

Từ ngày 1-7-2014, Luật Đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực thi hành. Để Luật đất đai kịp thời đi vào cuộc sống, trong năm 2014, Sở TN&MT thành phố đã hoàn thành công tác tập huấn, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường cũng như các sở, ban ngành có liên quan trên toàn địa bàn. Song song đó, Sở kịp thời tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND thành phố mà luật quy định. Cụ thể như tham mưu UBND thành phố ban hành 5 Quyết định về đất đai; công bố bộ thủ tục hành chính đất đai ở 3 cấp; được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua bảng giá đất năm 2015 (thời kỳ ổn định 5 năm) và Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015. Đồng thời quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với 196 dự án, công trình tương ứng diện tích 295,91ha, làm cơ sở thu hồi, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Cán bộ bộ phận một cửa Sở TN & MT TP Cần Thơ hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một trong những công tác nổi bật của TP Cần Thơ trong lĩnh vực đất đai là thành phố đã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 57/NQ-CP (ngày 4-5-2013). Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: "Thành phố đã tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định, đồng thời phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho quận, huyện trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận, huyện. Đến thời điểm này, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 quận, huyện đã hoàn thành, làm cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt, từng bước đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật".

Để quản lý, khai thác tốt tài nguyên đất đai trên địa bàn thành phố, năm 2014, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện triển khai có hiệu quả công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Văn Giao, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Cần Thơ, cho biết: "Đến nay, toàn thành phố đã cấp được 137.659,71 ha/138.042,02 ha phải cấp, đạt tỷ lệ 99,72%. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở quan trọng để lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 của thành phố, đặt nền móng cho xây dựng mô hình quản lý đất đai hiện đại, thống nhất từ trung ương đến địa phương". Trong năm 2014, Sở TN&MT cũng tập trung lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 của thành phố. Hiện nay, đã hoàn chỉnh Dự án theo đóng góp của các sở, ngành và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện, đưa công tác chỉnh lý biến động đất đai và cập nhật hồ sơ địa chính 3 cấp được chặt chẽ và đồng bộ".

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của ngành TN&MT thành phố trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao, nhất là công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá thuê đất. Công tác kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính đúng luật, đúng hẹn được quan tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Sở TN&MT duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, góp phần giải quyết những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Sở thường xuyên giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức. Từ những kết quả đạt được như trên, Sở TN&MT thành phố đã được Ngân hàng Thế giới đánh giá cao về công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai vẫn còn một số khó khăn, như hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối với việc giao đất, cho thuê đất chưa có sự thống nhất đồng bộ…

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2015, ngành TN&MT thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác tham mưu tổ chức kiểm kê đất đai toàn thành phố theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 5 năm 2016-2020; rà soát các tổ chức sự nghiệp công tự chủ về kinh phí thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT thành phố, cho biết: "Để nâng cao chất lượng quản lý đất đai, Sở TN&MT sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố. Tập trung xây dựng Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư vào thành phố gắn với tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi".

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, UBND thành phố kiến nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường sớm thẩm định Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 của thành phố Cần Thơ. Đồng thời thành phố cũng đề nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính đăng ký cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai TP Cần Thơ theo đúng tiến độ kế hoạch mà Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết