14/06/2010 - 08:28

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

PVN tiếp tục nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày 13-6, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II và đón nhận Huân Chương Sao Vàng, phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước trao tặng cho tập thể cán bộ, công nhân PVN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và một số địa phương cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện cho 35 nghìn cán bộ, công nhân viên PVN đã tham dự.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Sao vàng cho Tập đoàn PVN. Ảnh: HÀ THÁI (TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua đã tiếp tục được khơi dậy khắp cả nước, ở cả Trung ương và địa phương, với qui mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Từ những phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, biểu hiện sinh động, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam; tạo động lực mạnh mẽ và góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Hai năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, cùng với thiên tai, dịch bệnh, chúng ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã kiềm chế được lạm phát; ngăn chặn được suy giảm kinh tế... Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của ngành Dầu khí Việt Nam .

Thủ tướng nhấn mạnh, hòa nhịp cùng với phong trào thi đua yêu nước của cả nước, trong suốt chặng đường gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của ngành, tích cực xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng đất nước phát triển, hội nhập như ngày nay. Thời gian qua, toàn ngành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, thiết thực, đã động viên, cổ vũ toàn ngành vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hăng say lao động, sáng tạo, tích cực xây dựng và phát triển ngành trên nhiều lĩnh vực như: Đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tích cực và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an sinh xã hội; bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của ngành Dầu khí Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển, đưa ngành Dầu khí Việt Nam phát triển toàn diện cả về tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tàng trữ, xuất khẩu và các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác từ dầu khí, từng bước vươn lên ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày nay đã trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước... Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn và nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành Dầu khí Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua - Thủ tướng nêu rõ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng tới các thế hệ ngành của Dầu khí Việt Nam và đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển Tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó cho Tập đoàn, nhất là tập trung thực hiện chiến lược phát triển của ngành dầu khí....

Trong 5 năm 2006-2010, phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn đã bám sát đặc thù của ngành dầu khí, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng đơn vị. Vì vậy, các phong trào thi đua đã thực sự khơi dậy được niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành; tạo động lực quan trọng để phát triển cũng như mang lại những lợi ích kinh tế lớn lao, những đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất. Toàn ngành đã có 739 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được công nhận làm lợi cho ngành dầu khí và đất nước hơn 52 triệu USD và hơn 380 tỉ đồng. Từ các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, PVN đã tiết kiệm được 2.570 tỉ đồng... Đây là một tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước với tổng doanh thu đạt trên 110 tỉ USD, đóng góp 18-20% GDP, 28-30% tổng thu ngân sách nhà nước, 15% kim ngạch xuất khẩu của cả nước...

THIỆN THUẬT- KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết