03/12/2008 - 21:58

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Phong trào thanh niên phải phục vụ thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị

 

Đoàn cán bộ Trung ương Đoàn do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và làm việc với Thành đoàn Cần Thơ. Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian phân tích, nêu lên những giải pháp, những kinh nghiệm để thành phố Cần Thơ đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này.

*  Đến thăm và làm việc tại Cần Thơ, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của TP Cần Thơ trong thời gian qua?

- Nhìn chung, các cấp bộ Đoàn trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ đã triển khai tốt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong năm 2008 có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phần nào đáp ứng yêu cầu của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Thông qua các phong trào hành động cách mạng, ĐVTN thành phố ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, từ đó ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, lao động sáng tạo góp sức trẻ của mình trong việc xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn được nâng lên, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên đạt hiệu quả, được dư luận xã hội đồng tình. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cơ sở Đoàn trong thành phố đã tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa và thiết thực, khuyến khích ĐVTN làm nhiều việc tốt, góp phần xây dựng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên.

Tuy nhiên, qua tiếp cận với các cơ sở Đoàn, chúng tôi thấy rằng một số cán bộ Đoàn vẫn còn tâm lý chờ đợi, chưa cụ thể hóa những phần việc để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, định hướng của Đoàn đôi lúc còn thiếu chiều sâu; đội ngũ cán bộ Đoàn có sự biến động; việc kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tỷ lệ còn thấp; kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn; một số cơ sở Đoàn còn chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

* Để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tương xứng với vị trí là trung tâm ĐBSCL, theo đồng chí, thời gian tới, Thành đoàn TP Cần Thơ cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

- Quan điểm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, đồng thời giải quyết yêu cầu chính đáng của ĐVTN. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai sâu rộng trong từng ĐVTN phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp”, qua đó vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho ĐVTN.

Thành đoàn TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng. Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền về công tác thanh niên, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, để ngày có nhiều đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Muốn thu hút và tập hợp thanh niên, đòi hỏi tổ chức Đoàn nói chung và cán bộ Đoàn phải có vị thế xứng đáng. Nhất là đối với Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL, thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải năng động, sáng tạo hơn nữa để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và xây dựng ngày càng nhiều phong trào, mô hình mới. Phải từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chuyên trách. Các quận, huyện đoàn trực thuộc Thành đoàn cần chủ động qui hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo phương châm: gần thanh niên, hiểu thanh niên, có tinh thần, trách nhiệm trong việc đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Có khả năng phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Điều quan trọng hơn hết là từng cán bộ Đoàn phải nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội, kỹ năng công tác Đoàn, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, từ đó mới có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như tập hợp nhiều thanh niên đứng vào tổ chức Đoàn.

* Cần Thơ là thành phố trẻ đang trong tiến trình CNH,HĐH, lực lượng thanh niên công nhân ngày càng tăng. Theo đồng chí, làm thế nào để tập hợp và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên công nhân?

- Trung ương Đoàn luôn xác định nâng cao chất lượng thanh niên công nhân để đẩy mạnh CNH,HĐH là một trong những mục tiêu quan trọng. Từ đó, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn phải xây dựng đội ngũ thanh niên công nhân có nhận thức đúng về giai cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đối với Cần Thơ, trước hết tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Tổ chức Đoàn phải thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng để phối hợp với các cấp, các ngành trong việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân. Vận động thành lập các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên công nhân, nhất là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Thường xuyên tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân. Xây dựng và duy trì các hoạt động giải trí lành mạnh, như: giao lưu văn hóa văn nghệ, các câu lạc bộ theo sở thích, câu lạc bộ gia đình trẻ, các điểm vui chơi giải trí cho thanh niên công nhân... Qua đó, từng bước thu hút, tập hợp thanh niên công nhân đứng vào tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tham mưu cho lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên công nhân. Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp, đề nghị các cơ sở đào tạo nghề miễn, giảm học phí cho thanh niên công nhân, tổ chức các hình thức học tập, phát động phong trào sinh viên tình nguyện dạy ngoại ngữ cho thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, công nghiệp. Tổ chức các hình thức hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, nhằm cổ vũ phát huy khả năng sáng tạo, thường xuyên tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi trong khối thanh niên công nhân... Qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên công nhân tiêu biểu, tham mưu lãnh đạo các doanh nghiệp cử đại biểu thanh niên tham dự liên hoan thanh niên tiên tiến, Festival sáng tạo trẻ, nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp... Nếu làm được những điều đó, tin rằng việc tập hợp và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên công nhân sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

* Xin cảm ơn đồng chí!

SỸ KHANG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết