15/05/2020 - 20:19

Phong Điền hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID - 19 

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Giai Xuân đang chi hỗ trợ các đối tượng.

(CT)- Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xã, thị trấn trong huyện đã rà soát, thống kê các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, huyện phối hợp lần lượt tổ chức chi hỗ trợ 3/7 nhóm đối tượng với 8.447 người theo quy định. Trong đó, có 465 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, 3.666 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng, 4.316 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Các xã, thị trấn, Hội, đoàn thể, tổ chức tôn giáo tích cực vận động khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, suất cơm miễn phí, quà, tiền mặt để kịp thời hỗ trợ, chăm lo các đối tượng bán vé số dạo, hộ nghèo, cận nghèo…

Tin, ảnh: A.P

 

Chia sẻ bài viết